Wycieczka do Aquanet-u

W dniu 29.08.2014 na zaproszenie AQUANET-u zwiedzieliśmy obiekty uzdatniania wody i oczyszczania ścieków zapoznając się z procesem technologicznym. Aquanet zaopatruje w wodę ponad 792 000 mieszkańców Poznania i okolicznych gmin troszcząc się aby woda była dostarczana w nieprzerwany sposób, a jej jakość i walory smakowe spełniały oczekiwania odbiorców. Aquanet obsługuje siedem oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w […]

Nasze 10-cio lecie.

W dniu 15 maja odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Grabowej 22 uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia naszej pracy dla seniorów. Spotkanie objęte honorowym patronatem prezydenta Poznania p. Ryszarda Grobelnego uświetnili swoją obecnością ponadto p. minister Agnieszka Kozłowska- Rajewicz, Pani poseł Bożena Szydłowska , Wielebny ksiądz proboszcz parafii NMP MK Sławomir Ratajczak, prezes PTBS […]

Walne Zebranie Członków

12 marca 2014 roku o godz. 16.00 w Domu Seniora przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków wyglądał następująco: Otwarcie obrad zebrania. Sprawdzenie kworum. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. Sprawozdanie […]

VII Bal Przebierańców

W czwartek 27 lutego 2014 r. odbył się VII Bal Przebierańców. Tym razem obowiązywały stroje regionalne i ludowe całej Europy. Przybyli na bal wykazali się pomysłowością, wyczarowując stroje bawarskie, szkockie, krakowskie, góralskie, spiskie, z okolic Koniakowa i oczywiście wielkopolskie. Humory dopisywały, a prezentacjom towarzyszyły spontaniczne przyśpiewki ludowe. Na zmęczonych tańcem czekały słodkie smakołyki, jako że […]

Karnawał trwa…

W dniu 18-tego lutego 2014 r. odbył się w Naszym klubie Seniora „Świerczewski Krąg” koncert karnawałowy pt. „Jagienka i Jej Goście”. Uroczystość tą uświetniła nasza wolontariuszka, pani Jagoda Podleśna wraz z zespołem „Relax” z domu kultury „Jagiellonka” i kierownik muzyczny, a zarazem akordeonista, pan Tadeusz Kubica. Występował również solista i skrzypek. Pani Jagoda wykonywała solo […]

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 12 marca 2014 roku o godz. 16.00 w Domu Seniora przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu. Obecność obowiązkowa. Serdecznie zapraszamy.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” ma zaszczyt poinformować, iż od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zaczyna realizację projektu konkursowego „Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów Dom Seniora na Świerczewie” współfinansowanego przez Miasto Poznań. Projekt jest adresowany do mieszkańców Poznania – członków Stowarzyszenia – w wieku emerytalnym i będzie realizowany do 31 […]