Wigilia u Premiera

W lutym 2013 r. przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej została powołana Rada Polityki Senioralnej, w celu opracowania polskiej długofalowej polityki senioralnej. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 r. Zebrani na wigilii u Premiera, przedstawiciele Rady Polityki Senioralnej, zostali poinformowani przez Pana Premiera Donalda Tuska, że ww. dokument został […]

IV Dni Organizacji Pozarządowych

W dniu 14 września 2013 na reprezentacyjnym miejskim placu w Poznaniu – Placu Wolności, odbyło się już po raz czwarty wielkie spotkanie różnych organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”, biorąc udział w tym spotkaniu, zaświadczyło o swoim zaangażowaniu w budowanie lepszej jakości życia ludzi starszych, ich aktywizację i dobry wizerunek. Proponujemy edukację o starości i do starości. Celem strategicznym tej edukacji jest zarówno poprawienie […]

Światowy Dzień Oszczędzania

Zapraszamy na BEZPŁATNE WARSZTATY „Jak skutecznie oszczędzać i zarządzać swoim finansami”. 61% Polaków widzi potrzebę oszczędza, ale jedynie 8% robi to regularnie. Nie oszczędzamy, bo nie mamy pieniędzy, czy nie mamy pieniędzy bo nie oszczędzamy? WARSZTATY OBEJMUJĄ DWA SPOTKANIA 9 października godz. 16.00 oraz 5 listopada o godz.16.00 Warsztaty odbędą się w Poznaniu, Dom Seniora […]

POZNAJĘ – WIEM – POMAGAM SOBIE I INNYM

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” rozpoczęło realizację II Edycji projektu konkursowego „POZNAJĘ – WIEM – POMAGAM SOBIE I INNYM” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2013 roku. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się do w godz.16.00 […]

Piknik w Cichej Górze

Spóźnioną w tym roku wiosnę postanowiliśmy powitać piknikiem w Cichej Górze k. Nowego Tomyśla. Była to już nasza druga wizyta w tym miejscu. Do najciekawszych atrakcji należało zwiedzanie gospodarstwa i podziwianie inwentarza. Wśród zwierząt znalazły się dwa nieznośne dziki oraz stado pięknych koni, które zazdrośnie chciały pozować do każdego zdjęcia. Po długiej sesji fotograficznej udaliśmy się na spacer. Głównym celem było zdobycie wysokiej, jak na nasze […]

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 15 maja 2013 o godz. 16:00 w Domu Seniora na Świerczewie przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu. Obecność członków obowiązkowa. Zapraszamy.

Zdrowo i aktywnie

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” informuje, że rozpoczyna realizację projektu konkursowego „Zdrowo i aktywnie” współfinansowanego przez Miasto Poznań. Projekt jest adresowany do mieszkańców Poznania po 60. roku życia i będzie realizowany do 31 grudnia 2013. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się do w godz.16.00 – 19.00 w Domu Seniora na Świerczewie przy ul. […]

Koalicja na rzecz Zdrowego Starzenia Się

27 lutego 2013 o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się debata pt. „Czy Polska jest gotowa na zdrową starość? Debata na temat zdrowego i bezpiecznego starzenia się w kontekście zmian demograficznych i nowych wyzwań gospodarczych”, na którą zostaliśmy zaproszeni przez Koalicję na rzecz Zdrowego Starzenia Się. Stowarzyszenie reprezentowała Pani prezes Maria Nowicka. Koalicja została powołana w 2012 roku, w związku z potrzebami związanymi z przemianami demograficznymi i wzrostem społecznych […]

Plebiscyt Kobieta Przedsiębiorcza 2012

Pani Maria Nowicka, prezes naszego Stowarzyszenia, została nominowana w tegorocznej poznańskiej edycji plebiscytu Kobieta Przedsiębiorcza 2012. Cieszymy się z tej nominacji. Uważamy, że tym samym została zauważona waga działań na rzecz aktywizacji umysłowej i fizycznej osób starszych. Zachęcamy wszystkich seniorów do wspierania tej kandydatury i głosowania przez wysłanie sms’a o treści SUPER.114 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) Głosować można do 6 marca 2013 do godz. 13.59 Więcej informacji […]