Plan zajęć od 14.10 do 18.10.2019

Warsztaty z rękodzieła 16-18 Kółko teatralne 15 ŚRODA 16.10.2019 Dietetyka 15-18 Światłoterapia 15-17 Kurs komputerowy 16-19 CZWARTEK 17.10.2019 Śpiewanie przy gitarze 16-17:30 PIĄTEK 18.10.2019 Terapia tańcem 14-15:30 Serdecznie zapraszamy Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Plan zajęć od 07.10 do 11.10.2019

PONIEDZIAŁEK 07.10.2019 Trening funkcji poznawczych godz. 15-18 Joga 15-18 WTOREK 08.10.2019 Gimnastyka zdrowotna godz.13-15 Światłoterapia 15-17 Warsztaty z rękodzieła 16-18 ŚRODA 09.10.2019 Dietetyka 15-18 Światłoterapia 15-17 Kurs komputerowy 16-18 PIĄTEK 4.10. Terapia tańcem 14-15:30 Serdecznie zapraszamy Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Plan zajęć od 30.09 do 4.10.2019

PONIEDZIAŁEK 30.09. Trening funkcji poznawczych godz. 15-18 Masaż klasyczny 16-18 Joga 15-18 WTOREK 1.10. Gimnastyka zdrowotna godz.13-15 Światłoterapia 15-17. ŚRODA 2.10. Masaż klasyczny 16-18 Dietetyka 15-18 Kurs komputerowy 16-18 CZWARTEK 3.10. Światłoterapia 15-17 Spotkanie z piosenką przy gitarze 16-17,30 PIĄTEK 4.10. Terapia tańcem 14-15:30 Warsztaty z rękodzieła 16-18 Serdecznie zapraszamy Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta […]

Plan zajęć od 23 do 27.09.2019r.

PONIEDZIAŁEK 23.09.2019 Trening funkcji poznawczych godz. 15-18 Masaż klasyczny 16-18 Joga grupa I i II 15-18 WTOREK 24.09.2019 Warsztaty z rękodzieła 16-18 Gimnastyka -13-15 Kółko teatralne 15-17 ŚRODA 25.09.2019 Masaż klasyczny 16-18 Dietetyka 15-18 Kurs komputerowy 16-19 PIĄTEK 27.09.2019 Terapia tańcem 14-15:30 Serdecznie zapraszamy Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Plan zajęć od 16 do 20.09.2019r.

PONIEDZIAŁEK 16.09.2019 Trening funkcji poznawczych godz. 15-18 Masaż klasyczny 16-18 Gimnastyka -13-15 WTOREK 17.09.2019 Warsztaty z rękodzieła 16-18 Gimnastyka -13-15 Kółko teatralne (próby do przedstawienia) 15-17 ŚRODA 18.09.2009 Masaż klasyczny 16-18 Dietetyka 15-18 Kurs komputerowy 16-19 PIĄTEK 20.09.2019 Terapia tańcem 14-15:30

Plan zajęć od 02 do 06.09.2019r.

PONIEDZIAŁEK 02.09. Trening funkcji umysłowych godz. 15-18 Masaż klasyczny 16-18 Gimnastyka zdrowotna 13-15 odrobienie za 2.07.2019 WTOREK 03.09. Gimnastyka zdrowotna godz.13-15 ŚRODA 04.09. Masaż klasyczny 16-18 Dietetyka 15-18 Kurs komputerowy 16-19 PIĄTEK 06.09. Terapia tańcem 14-15:30 Serdecznie zapraszamy Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Walne Zebranie Członków

12 marca 2014 roku o godz. 16.00 w Domu Seniora przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków wyglądał następująco: Otwarcie obrad zebrania. Sprawdzenie kworum. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. Sprawozdanie […]

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 12 marca 2014 roku o godz. 16.00 w Domu Seniora przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu. Obecność obowiązkowa. Serdecznie zapraszamy.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” ma zaszczyt poinformować, iż od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zaczyna realizację projektu konkursowego „Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów Dom Seniora na Świerczewie” współfinansowanego przez Miasto Poznań. Projekt jest adresowany do mieszkańców Poznania – członków Stowarzyszenia – w wieku emerytalnym i będzie realizowany do 31 […]

Wigilia u Premiera

W lutym 2013 r. przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej została powołana Rada Polityki Senioralnej, w celu opracowania polskiej długofalowej polityki senioralnej. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 r. Zebrani na wigilii u Premiera, przedstawiciele Rady Polityki Senioralnej, zostali poinformowani przez Pana Premiera Donalda Tuska, że ww. dokument został […]