Zarząd

Łucja Firlej
Prezes Zarządu

Irena Nawrocka
Wiceprezes

Bożena Gruszczyńska
Skarbnik Zarządu

Ewa Konopińska
Sekretarz Zarządu

Ryszard Strugarek
Członek Zarządu

 
KOMISJA REWIZYJNA

Urszula Balińska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bożena Świderska
Członek Komisji Rewizyjnej

Sabina Wieczorek
Członek Komisji Rewizyjnej