Stowarzyszenie Ludzi III Wieku
"Świerczewski Krąg"

dla aktywacji ludzi starszych i solidarności międzypokoleniowej

Organizujemy zajęcia:

Joga, ćwiczenia usprawniające pamięć, kółko teatralne, gimnastyka, światłoterapia, tańce, profilaktyka żywieniowa, rękodzieło

Kurs Komputerowy

Klikanie, surfowanie, mailowanie przestanie brzmieć tajemniczo, a problem wykluczenia cyfrowego zniknie.

Więcej

Plan Zajęć

Aktualny plan zajęć.

Pokaż

Aktualności

ZAPROSZENIE

Prof. Anna Jeremus-Lewandowska zaprasza na koncert studentek Akademii Muzycznej w Poznaniu. Koncert odbędzie się w dniu 10 marca 2020 (wtorek), o godz. 19.00, w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej (stary budynek). Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy! Sfinansowano ze środków budżetowych  Miasta Poznania #poznanwspiera

DZIEŃ KOBIET

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” – z siedzibą w Poznaniu, ul. Grabowa 22B, w dniu 02.04.2020r

Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, wyjaśnienie jego celu, omówieniu sposobu głosowania, powołanie protokolanta zebrania (podjęcie uchwały) Wybór przewodniczącego zebrania – wybory jawne, (podjęcie uchwały) Wybór Komisji Skrutacyjnej /Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby, (podjęcie uchwały) Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej/Uchwał i Wniosków poprzez wybór z pośród jej członków – Przewodniczącego Komisji, Sprawdzenie przez […]

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 21.02.2020r ogłaszam, że w dniu 02.04.2020r o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” przy ul. Grabowej 22B odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” Celem zebrania jest: – przedłożenie przez Zarząd i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019, – […]