Stowarzyszenie Ludzi III Wieku
"Świerczewski Krąg"

dla aktywacji ludzi starszych i solidarności międzypokoleniowej

Organizujemy zajęcia:

Joga, ćwiczenia usprawniające pamięć, kółko teatralne, gimnastyka, światłoterapia, tańce, profilaktyka żywieniowa, rękodzieło

Kurs Komputerowy

Klikanie, surfowanie, mailowanie przestanie brzmieć tajemniczo, a problem wykluczenia cyfrowego zniknie.

Więcej

Plan Zajęć

Aktualny plan zajęć.

Pokaż

Aktualności

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” – z siedzibą w Poznaniu, ul. Grabowa 22B, w dniu 02.04.2020r

Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, wyjaśnienie jego celu, omówieniu sposobu głosowania, powołanie protokolanta zebrania (podjęcie uchwały) Wybór przewodniczącego zebrania – wybory jawne, (podjęcie uchwały) Wybór Komisji Skrutacyjnej /Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby, (podjęcie uchwały) Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej/Uchwał i Wniosków poprzez wybór z pośród jej członków – Przewodniczącego Komisji, Sprawdzenie przez […]

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 21.02.2020r ogłaszam, że w dniu 02.04.2020r o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” przy ul. Grabowej 22B odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” Celem zebrania jest: – przedłożenie przez Zarząd i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019, – […]

Plan zajęć za okres od 2. do 6. marca 2020

PONIEDZIAŁEK 2.03.2020 Gimnastyka grupa I – 13-14 Gimnastyka grupa II – 14-15 Gimnastyka grupa III – 15-16 Warsztaty usprawniające funkcje poznawcze 15-18 WTOREK 3.03.2020 Zajęcia świetlicowe -Kółko teatralne 14-16 Światłoterapia 15-17 Joga 15-16:30 Joga 16:30 – 18 ŚRODA 4.03.2020 Światłoterapia 15-17 Terapia manualna 16-18 CZWARTEK 5.03.2020 Zajęcia świetlicowe – próba kółka teatralnego 15 – 16 […]

Plan zajęć za okres od 24. do 28. lutego 2020

PONIEDZIAŁEK 24.02.2020 Warsztaty usprawniające funkcje poznawcze 15-18 WTOREK 25.02.2020 Zajęcia świetlicowe -Kółko teatralne 14-16 Terapia manualna 16-18 Światłoterapia 15-17 ŚRODA 26.02.2020 Profilaktyka żywieniowa 15-18 Światoterapia 15-17 PIĄTEK 28.02.2020 Terapia tańcem 14-15:30 Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera