logo_122

Zapraszamy na zajęcia w 2018 r.

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

serdecznie zaprasza osoby po 60. roku życia – mieszkańców Poznania na zajęcia prowadzone w Klubie przy ul. Grabowej 22B:

Warsztaty gimnastyki zdrowotnej
Rehabilitacja wieloprofilowa indywidualna wykonywana w pozycjach bezpiecznych z wykorzystaniem przyrządów rehabilitacyjnych
Klasyczny masaż usprawniający
Światłoterapia i koloroterapia oraz profilaktyczne pomiary niektórych parametrów życiowych
Gimnastyka wodna na basenie
Warsztaty dietetyczne dla seniorów. „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek żywnością”
Neuropsychologiczna rehabilitacja funkcji poznawczych
Warsztaty „Ja + inni – zdrowe relacje międzyludzkie”
Warsztat „Zarządzanie emocjami”
Warsztat „Asertywność dla bezpieczeństwa seniorów”
Indywidualna pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie
Warsztaty z rękodzieła
Zajęcia świetlicowe
Imprezy okolicznościowo-integracyjne
Wycieczki edukacyjno-poznawcze
Pikniki
Wyjścia kulturalne (kino, teatr, opera, operetka, muzea itp.)
Warsztaty informatyczne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 16-19

Szczegółowe informacje w klubie i pod nr tel. 61 22 34 954 oraz 691 522 988, w godz. 16-19

Projekt współfinansowany jest przez miasto Poznań

Opublikowane w Aktualności.