Projekty

Realizowane obecnie

2024

AKTYWNIE I ZDROWO PO 60-ce

Proponowany przez nas program wielorakich działań aktywizacyjnych kierujemy dla ok. 50 osób

starszych: kobiet i mężczyzn, powyżej 60 roku życia, pozostających w niekorzystnej sytuacji, dla

których „wyjście do klubu” jest często jedyną okazją do „ucieczki przed samotnością i pustką w

domu”, daje okazję do spędzenia czasu wśród osób o podobnych problemach i zainteresowaniach.

Aby spełnić potrzeby seniorów planujemy następujące działania:

 1. Senior na turystycznym szlaku – wycieczka edukacyjno-poznawcza,

 2. Senior dba o zdrowie i kondycję fizyczną – gimnastyka ogólnorozwojowa – Zdrowy Kręgosłup

 3. Senior dba o rozwój intelektualny – nauka obsługi komputera

 4. Integracja seniorów – spotkanie z okazji XX-Lecia Klubu Seniora

W roku 2024 mija 20 lat od założenia Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”, potocznie

nazywanego przez seniorów Naszym Klubem Seniora na Świerczewie. Jak potrzebna jest taka

placówka świadczy choćby fakt, że seniorzy nie mogą się doczekać otwarcia klubu po przerwie, np.

wakacyjnej. Z okazji XX-Lecia Stowarzyszenia Ludzi III Wieku – planujemy zorganizować uroczyste

spotkanie.

2024

DZIENNA PLACÓWKA WSPARCIA DLA SENIORÓW – DOM SENIORA „ŚWIERCZEWSKI KRĄG „

Proponowany przez nas program wielorakich działań aktywizacyjnych kierujemy dla ok. 65 osób

starszych: kobiet i mężczyzn, powyżej 60 roku życia, pozostających w niekorzystnej sytuacji, dla

których „wyjście do klubu” jest często jedyną okazją do „ucieczki przed samotnością i pustką w

domu”, daje okazję do spędzenia czasu wśród osób o podobnych problemach i zainteresowaniach.

Jest to najsłabsza materialnie grupa mieszkańców Poznania z często niskim wykształceniem,

samotnych po utracie współmałżonka, niepełnosprawnych z powodu niedostatecznej profilaktyki

zdrowotnej wynikającej z niewiedzy i niemożliwości finansowej.

Miejsce realizacji zadania

Dom Seniora na Świerczewie, ul. Grabowa 22B, 61-743 Poznań, prowadzony przez Stowarzyszenie

Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” z możliwością prowadzenia zajęć on-line.

Grupa docelowa

Oferta skierowana jest do osób po 60-tym roku życia, będących podatnikami podatku

dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.

Aby spełnić potrzeby seniorów planujemy w 2024 r. następujące działania:

I. Senior dba o zdrowie, aktywność ruchową

1. Gimnastyka wodna na basenie,

2. Gimnastyka ogólnorozwojowa, usprawniająca,

3. Światłoterapia

4. Psychodietetyka na talerzu – coaching żywieniowy dla Seniora

II. Zajęcia edukacyjne

1. Warsztaty usprawniające funkcje poznawcze (tzw. trening pamięci),

2. Terapia manualna (tzw. rękodzieło),

III. Zajęcia kulturalne i rekreacyjne dla Seniora

1. Zajęcia świetlicowe – spotkania okolicznościowo – integracyjne , w tym spotkanie wigilijno –

noworoczne oraz paczki świąteczne

2. Wycieczki integracyjno – poznawcze,

3. Pikniki,

4. Spotkanie integracyjne – promocyjne z okazji Jubileuszu XX lecia Dziennej Placówki Wsparcia dla

Seniorów – Dom Seniora „Świerczewski Krąg”

IV. Kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz promocja i reklama:

1. Prowadzenie strony www i FB.

2. Promocja i reklama (np. materiały reklamowe).

Projekt współfinansowany przez Miasto PoznańPoznań
Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Projekty archiwalne

SENIOR NA TROPIE HISTORII I NIE TYLKO

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Działania służące poprawie stanu fizycznego i intelektualnego seniorów, w tym poznawanie nowych miejsc, integracja seniorów.

Miejsce realizacji zadania

Planujemy zorganizować dwie wycieczki jednodniowe edukacyjno – poznawcze. Zamierzamy na

wycieczki jechać autokarem i zwiedzać ciekawe miejsca i obiekty z przewodnikiem.

Wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla seniorów dają szansę poprawienia jakości i podniesienia

poziomu życia osobom starszym, często samotnym. Wycieczki dają możliwość integracji, wywołują pozytywne emocje, pozwalają seniorom poznawać w bezpośredni sposób ciekawe pod względem historycznym, czy kulturowym miejsca. Dla wielu uczestników wycieczka to jedyna możliwość wyjazdu poza stałe miejsce zamieszkania.

Planujemy jedną wycieczkę zorganizować w I półroczu 2023 r. drugą w II półroczu 2023. Planujemy wydać na jedną wycieczkę średnio ok 6000 zł.

Uczestnicy Klubu Seniora po dwuletnim zamknięciu z powodu pandemii są „spragnieni” oraz chłonni wycieczek oraz wspólnego spędzania czasu. Chcą poznawać nowe miejsca oraz zwiedzać ciekawe zakątki Polski.

Zadanie planujemy wykonać przy pomocy środków finansowych otrzymanych ze środków budżetu

Rady Osiedla Świerczewo.

Wycieczka do Kluczewa 23.06.2023

Wycieczka do Trójmiasta 20.09-22.09.2023

Grupa docelowa

Beneficjentami projektu będzie grupa ok. 35 osób, które ukończyły 60 rok życia i są zainteresowane

aktywnym trybem życia.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie 2023 r.”

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Termin realizacji zadania od 1.01.2023 do 31.12.2023.

Miejscem realizacji projektu będzie lokal znajdujący się przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu – z

pełnym zapleczem technicznym i wyposażeniem.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie” czynna jest 5 razy w

tygodniu (poniedziałek – piątek), w stałych godzinach 15 do 18 tj. po 3 h dziennie, a bywa i więcej (wzależności od potrzeb).

Posiadamy ponad 18-letnie doświadczenie, które zdobyliśmy dzięki codziennej pracy z ludźmi

starszymi i dla ludzi starszych. Proponowane działania Stowarzyszenia Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg – zgodne ze statutem stowarzyszenia, w całości wpisują się w zadania własne Miasta Poznania.

Nasza oferta daje szansę poprawienia jakości i podniesienia poziomu życia ludzi starszych poprzez:

edukację, rehabilitację i samo opiekę, aktywne uczestnictwo w życiu publicznym oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Proponowany przez nas program wielorakich działań aktywizacyjnych kierujemy dla ok. 55 osób

starszych: kobiet i mężczyzn, powyżej 60 roku życia, pozostających w niekorzystnej sytuacji, dla

których „wyjście do klubu” jest często jedyną okazją do „ucieczki przed samotnością i pustką w

domu”, daje okazję do spędzenia czasu wśród osób o podobnych problemach i zainteresowaniach.

Jest to najsłabsza materialnie grupa mieszkańców Poznania z często niskim wykształceniem,

samotnych po utracie współmałżonka, niepełnosprawnych z powodu niedostatecznej profilaktyki

zdrowotnej wynikającej z niewiedzy i niemożliwości finansowej.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów – Dom Seniora „Świerczewski Krąg 2023 r.” jest

kontynuacją działalności z lat poprzednich, a o tym jak bardzo jest potrzebny taki klub, może

świadczyć fakt, że seniorzy sami wspominają o tym z jaką niecierpliwością oczekują jego otwarcia

nawet po krótkotrwałych przerwach świątecznych czy wakacyjnych. Z niepokojem dopytują też czy

zajęcia, do których się przyzwyczaili i uważają „za swoje”, będą kontynuowane.

W roku 2023 planujemy zwiększyć ilość godzin świetlicowych, ponieważ z rozmów z seniorami oraz z naszych obserwacji wynika, że bardzo sobie oni chwalą wspólne spotkania z piosenką przy kawie, koncertach, wystąpieniach, prelekcjach.

Miejsce realizacji zadania

Dom Seniora na Świerczewie, ul. Grabowa 22B, 61-743 Poznań, prowadzony przez Stowarzyszenie

Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” z możliwością prowadzenia zajęć on-line.

Grupa docelowa

Oferta skierowana jest do osób po 60-tym roku życia, będących podatnikami podatku

dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej

Aby spełnić potrzeby seniorów planujemy w 2023 r. następujące działania:

I. Senior dba o zdrowie i kondycję fizyczną:

1. Gimnastyka ogólnorozwojowa, usprawniająca,

2. Gimnastyka wodna na basenie,

3. Coaching dietetyczny i edukacja żywieniowa dla seniorów z uwzględnieniem problematyki

zdrowotnej osób w wieku starszym

4. Światłoterapia,

II. Zajęcia podnoszące kondycję psychofizyczną seniorów:

1. Warsztaty usprawniające funkcje poznawcze (tzw. trening pamięci),

2. Terapia manualna (tzw. rękodzieło),

3. Kurs komputerowy,

III. Senior podróżuje i uczestniczy w życiu kulturalnym, poprzez:

1. Zajęcia świetlicowe – spotkania okolicznościowo – integracyjne, w tym spotkanie wigilijno –

noworoczne oraz paczki świąteczne

2. Wycieczka integracyjno – poznawcza,

3. Pikniki,

IV. Aktywność opiekuńcza

1. Pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie,

2. Opiekun wspierający uczestników projektu

V. Kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz promocja i reklama.

DZIENNA PLACÓWKA WSPARCIA DLA SENIORÓW – DOM SENIORA „ŚWIERCZEWSKI KRĄG 2022r.”

Termin realizacji zadania od 1.01.2022 do 31.12.2022.

Miejscem realizacji projektu będzie lokal znajdujący się przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie” czynna jest 5 razy w

tygodniu (poniedziałek – piątek), w stałych godzinach 15 do 18 tj. po 3 h dziennie. (dodatkowo, w

zależności od potrzeb, bywa otwarta też w innych godzinach).

Nasza oferta daje szansę poprawienia jakości i podniesienia poziomu życia ludzi starszych poprzez:

– edukację,

– rehabilitację i samo opiekę

– aktywność ruchową,

– aktywne uczestnictwo w życiu publicznym oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu

– aktywność rekreacyjną,

– aktywność edukacyjną,

– aktywność kulturalną.

Proponowany przez nas program wielorakich działań aktywizacyjnych kierujemy dla ok. 50 osób

starszych: kobiet i mężczyzn, powyżej 60 roku życia będącymi płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania, pozostających w niekorzystnej sytuacji, dla których

„wyjście do klubu” jest często jedyną okazją do „ucieczki przed samotnością i pustką w domu”, daje okazję do spędzenia czasu wśród osób o podobnych problemach i zainteresowaniach.

Jest to najsłabsza materialnie grupa mieszkańców Poznania z często niskim wykształceniem,

samotnych po utracie współmałżonka, niepełnosprawnych z powodu niedostatecznej profilaktyki

zdrowotnej wynikającej z niewiedzy i niemożliwości finansowej.

Proponowane rezultaty zadania:

– zapewniamy seniorom możliwość udziału w zajęciach

– zapewniamy zajęcia edukacyjne,

– zapewniamy zajęcia kulturalno – oświatowe,

– zapewniamy zajęcia usprawniające ruchowo

„Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów – Dom Seniora „Świerczewski Krąg 2022 r.” jest

kontynuacją działalności z lat poprzednich, a o tym jak bardzo jest potrzebny taki klub, może

świadczyć fakt, że seniorzy sami wspominają o tym z jaką niecierpliwością oczekują jego otwarcia

nawet po krótkotrwałych przerwach świątecznych czy wakacyjnych. Z niepokojem dopytują też czy

zajęcia, do których się przyzwyczaili i uważają „za swoje”, będą kontynuowane.

Ze względu na panującą w Polsce i na Świecie pandemią wywołaną koronawirusem SARS-COV -2

planujemy prowadzić niektóre zajęcia on-line lub hybrydowo- w przypadku konieczności

zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Miejsce realizacji zadania

Dom Seniora na Świerczewie, ul. Grabowa 22B, 61-743 Poznań, prowadzony przez Stowarzyszenie

Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”. W związku z pandemią COVID-19 zajęcia prowadzone będą również on-line lub mieszane.

Grupa docelowa

Oferta skierowana do osób po 60-tym roku życia, mieszkańców Poznania, będących płatnikami

podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej

Aby spełnić potrzeby seniorów planujemy w 2022 r. następujące działania:

I. Senior dba o zdrowie i kondycję fizyczną:

1. Gimnastyka ogólnorozwojowa, usprawniająca,

2. Gimnastyka usprawniająca na basenie,

3. Dietetyka – nowoczesna edukacja i coaching żywieniowy dla seniorów,

4. Światłoterapia – naświetlanie lampą Bioptron

5. Terapia tańcem, ruchem i muzyką

II. Zajęcia podnoszące kondycję psychofizyczną seniorów:

1. Trening pamięci,

2. Terapia manualna – rękodzieło – warsztaty,

III. Senior podróżuje i uczestniczy w życiu kulturalnym, poprzez:

1. Zajęcia świetlicowe w tym spotkania okolicznościowo – integracyjne, koncerty

2. Wycieczka edukacyjno – poznawcza – DĄBROWA 14.07.22

IV. Aktywność opiekuńcza

1. Wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie

V kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz promocja i reklama

VI. Działania związane z pandemią wywołaną koronawirusem SARS COV 2

1. Zatrudnienie osoby ds. sanitarno – epidemiologicznych, w związku z pandemią COVID-19,

2. Zakup środków i akcesoriów higienicznych, odkażających, dezynfekujących.

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

SENIOR PODRÓŻUJE I DBA O FORMĘ

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Termin realizacji zadania od 05.03.2021 do 31.12.2021.

Miejsce realizacji zadania

Miejscem realizacji projektu będzie lokal znajdujący się przy ul. Grabowej 22B w 61-743 Poznaniu tj.

Dom Seniora na Świerczewie prowadzony przez Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”. Lokal posiada pełne zaplecze techniczne i wyposażenie. Ze względu na panującą pandemię wywołaną koronawirusem SARS-COV -2 planujemy prowadzić niektóre zajęcia on-line lub hybrydowo- w przypadku konieczności zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Grupa docelowa

Oferta skierowana do osób po 60-tym roku życia, mieszkańców Poznania, którzy złożą

oświadczenie, że są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania w tym Osiedla Świerczewo, na którego terenie ma siedzibę prowadzona przez stowarzyszenie placówka. Projekt został rekomendowany do działania przez Radę Osiedla Świerczewo.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej

W warunkach panującej pandemii COVID-19 seniorom bardzo doskwiera brak ruchu na świeżym

powietrzu oraz brak kontaktu z rówieśnikami. Aby spełnić takie potrzeby planujemy przeprowadzić

następujące działania:

I Zajęcia podnoszące kondycję psychofizyczną seniorów:

1. Nordic Walking lub zamiennie gimnastyka ogólnousprawniająca, gdyby warunki pogodowe były

niesprzyjające

II W ramach rekreacji i wypoczynku:

1. Wycieczka

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie 2021 r.”

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Termin realizacji zadania od 1.01.2021 do 31.12.2021.

Miejscem realizacji projektu będzie lokal znajdujący się przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu – z

pełnym zapleczem technicznym i wyposażeniem.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie” czynna jest 5 razy w

tygodniu (poniedziałek – piątek), w stałych godzinach 15 do 18 tj. po 3 h dziennie. (dodatkowo, w

zależności od potrzeb, bywa otwarta też w innych godzinach).

Placówka nasza, funkcjonująca od ponad 17 lat, nabywała doświadczenia w codziennej pracy z

ludźmi starszymi i dla ludzi starszych. Proponowane działania Stowarzyszenia Ludzi III Wieku

Świerczewski Krąg – zgodne ze statutem stowarzyszenia, w całości wpisują się w zadania własne

Miasta Poznania, wynikające z Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021 określonych

w Uchwale Rady Poznania LV1001/VII/2017 z dnia 17 października 2017 r.

Nasz oferta daje szansę poprawienia jakości i podniesienia poziomu życia ludzi starszych poprzez:

– edukację,

– rehabilitację i samo opiekę

– aktywność ruchową,

– aktywne uczestnictwo w życiu publicznym oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu

– aktywność rekreacyjną,

– aktywność edukacyjną,

– aktywność kulturalną.

Proponowany przez nas program wielorakich działań aktywizacyjnych kierujemy dla ok. 50 osób

starszych: kobiet i mężczyzn, powyżej 60 roku życia będącymi płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzez Miasta Poznania, pozostających w niekorzystnej sytuacji, dla których

„wyjście do klubu” jest często jedyną okazją do „ucieczki przed samotnością i pustką w domu”, daje okazję do spędzenia czasu wśród osób o podobnych problemach i zainteresowaniach.

Jest to najsłabsza materialnie grupa mieszkańców Poznania z często niskim wykształceniem,

samotnych po utracie współmałżonka, niepełnosprawnych z powodu niedostatecznej profilaktyki

zdrowotnej wynikającej z niewiedzy i niemożliwości finansowej.

Proponowane rezultaty zadania:

– zapewniamy seniorom możliwość udziału w zajęciach

– zapewniamy zajęcia edukacyjne,

– zapewniamy zajęcia kulturalno – oświatowe,

– zapewniamy zajęcia usprawniające ruchowo

„Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów – Dom Seniora „Świerczewski Krąg 2021 r.” jest

kontynuacją działalności z lat poprzednich.

W roku 2021 planujemy poszerzyć naszą ofertę o nową formę wspólnego spędzania czasu. Pod

hasłem „Poznań znany i nieznany” planujemy organizację pieszych wędrówek z przewodnikiem po

mniej znanych miejscach w Poznaniu, co daje seniorom nie tylko wspólne spędzanie czasu ale także umożliwia edukację, czyli „coś dla ciała i coś dla ducha”.

Ze względu na panującą w Polsce i na Świecie pandemią wywołaną koronawirusem SARS-COV -2

planujemy prowadzić niektóre zajęcia on-line lub hybrydowo- w przypadku konieczności

zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Grupa docelowa

Oferta skierowana dla osób po 60-tym roku życia, Mieszkańców Poznaniu, będących płatnikami

podatku dochodowego od osób fizycznych na rzez Miasta Poznania.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej

Aby spełnić potrzeby seniorów planujemy w 2021 r. następujące działania:

I. Senior dba o zdrowie i kondycję fizyczną:

1. gimnastyka ogólnorozwojowa, usprawniająca,

2. gimnastyka usprawniająca na basenie,

3. Profilaktyka i edukacja żywieniowa – warsztaty,

4. światłoterapia – naświetlanie lampą Bioptron

II. Zajęcia podnoszące kondycję psychofizyczną seniorów:

1. Zdrowie psychiczne – warsztaty,

2. Plastyka, rękodzieło – terapia manualna – warsztaty

III. Senior podróżuje i uczestniczy w życiu kulturalnym, poprzez:

1. zajęcia świetlicowe,

2. imprezy okolicznościowo-integracyjne,

3. Pikniki,

4. Piesze wycieczki pod hasłem „Poznań znany i nieznany”,

5. wycieczki edukacyjno – poznawcze (2021.08.21 Poznaj Lubiąża tajemnice – od strychu po piwnice”, 2021-09-30 Dolina Baryczy)

IV. Aktywność opiekuńczą

1. Indywidualne konsultacje psychologiczne

V kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz promocja i reklama

VI. Działania związane z pandemią wywołaną koronawirusem SARS COV 2

1. Zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych

w związku z pandemią COVID-19,

2. Zakup środków i akcesoriów higienicznych, odkażających, dezynfekujących.

SENIOR ZAWSZE W FORMIE

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Termin realizacji zadania od 05.03.2020 do 31.12.2020.

Miejsce realizacji zadania

Miejscem realizacji projektu będzie lokal znajdujący się przy ul. Grabowej 22B w 61-743 Poznaniu tj.

Dom Seniora na Świerczewie prowadzony przez Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”. Lokal posiada pełne zaplecze techniczne i wyposażenie. Ze względu na panującą pandemię wywołaną koronawirusem SARS-COV -2 planujemy prowadzić niektóre zajęcia on-line lub hybrydowo- w przypadku konieczności zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Grupa docelowa

Oferta skierowana do osób po 60-tym roku życia, mieszkańców Poznania, którzy złożą

oświadczenie, że są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania w tym Osiedla Świerczewo, na którego terenie ma siedzibę prowadzona przez stowarzyszenie placówka. Projekt został rekomendowany do działania przez Radę Osiedla Świerczewo.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej

W warunkach panującej pandemii COVID-19 seniorom bardzo doskwiera brak ruchu na świeżym

powietrzu oraz brak kontaktu z rówieśnikami. Aby spełnić takie potrzeby planujemy przeprowadzić

następujące działania:

I Zajęcia podnoszące kondycję psychofizyczną seniorów:

1. Nordic Walking lub zamiennie gimnastyka ogólnousprawniająca, gdyby warunki pogodowe były

niesprzyjające

II W ramach rekreacji i wypoczynku:

1. Wycieczka

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie 2020 r.”

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Termin realizacji zadania od 1.01.2020 do 31.12.2020.

Miejscem realizacji projektu będzie lokal znajdujący się przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu – z

pełnym zapleczem technicznym i wyposażeniem szczegółowo opisanym w punkcie IV pkt 2 „zasoby rzeczowe”.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie” czynna jest 5 razy w

tygodniu (poniedziałek – piątek), w stałych godzinach 15 do 18 tj. po 3 h dziennie, a bywa i więcej (w zależności od potrzeb).

Nasz oferta daje szansę poprawienia jakości i podniesienia poziomu życia ludzi starszych poprzez:

– edukację, rehabilitację i samo opiekę

– aktywne uczestnictwo w życiu publicznym oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Proponowany przez nas program wielorakich działań aktywizacyjnych kierujemy dla ok. 80 osób

starszych: kobiet i mężczyzn, powyżej 60 roku życia, pozostających w niekorzystnej sytuacji, dla

których „wyjście do klubu” jest często jedyną okazją do „ucieczki przed samotnością i pustką w

domu”, daje okazję do spędzenia czasu wśród osób o podobnych problemach i zainteresowaniach.

zdrowotnej wynikającej z niewiedzy i niemożliwości finansowej.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej

Aby spełnić potrzeby seniorów planujemy w 2020 r. następujące działania:

I. Senior dba o zdrowie i kondycję fizyczną:

1. gimnastyka ogólnorozwojowa, usprawniająca

2. gimnastyka wodna na basenie,

3. warsztaty dietetyczne dla seniorów

4. światłoterapia

II. Zajęcia podnoszące kondycję psychofizyczną seniorów:

1. warsztaty usprawniające funkcje poznawcze (tzw. trening pamięci)

2. terapia manualna (tzw. rękodzieło)

III. Senior podróżuje i uczestniczy w życiu kulturalnym, poprzez:

1. zajęcia świetlicowe – udział w kółku teatralnym „A czymu nie”

2. zajęcia świetlicowe – spotkanie z piosenką

3. zajęcia świetlicowe – inne ( np. gry, zabawy, quizy, dyskusje na tematy społeczne itp. )

4. imprezy okolicznościowo-integracyjne,

5. wycieczka edukacyjno – poznawcza

6. pikniki

IV. Aktywność opiekuńcza

1. indywidualna pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie

V kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz promocja i reklama

1. promocja seniorów poprzez udział grupy teatralnej „A czymu nie” w imprezach organizowanych

przez inne instytucje.

2. promocja seniorów poprzez prezentację na targach np. VIVA Seniorzy

BĄDŹ AKTYWNY BĘDZIESZ ZDROWY

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Cel główny:

Poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań formami aktywności psychofizycznej zwiększającymi szansę samo opieki;
 • podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów;
 • podnoszenie kompetencji edukacyjnych;
 • ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce;
 • zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, życie;
 • przełamywanie izolacji i samotności;
 • przełamywanie negatywnego stereotypu człowieka starego.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

 • Joga dla seniorów
 • Terapia tańcem i ruchem
 • Warsztaty informatyczne
 • Naświetlanie lampą Bioptron
 • Klasyczny masaż usprawniający, rehabilitacja wieloprofilowa indywidualna wykonywana w pozycjach bezpiecznych z wykorzystaniem przyrządów rehabilitacyjnych

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie 2019 r.”

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Cel główny:

Poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań formami aktywności psychofizycznej zwiększającymi szansę samo opieki;
 • podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów;
 • podnoszenie kompetencji edukacyjnych;
 • ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce;
 • zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, życie;
 • przełamywanie izolacji i samotności;
 • przełamywanie negatywnego stereotypu człowieka starego.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

 • Warsztaty gimnastyki zdrowotnej
 • Klasyczny masaż usprawniający i rehabilitacja wieloprofilowa indywidualna wykonywana w pozycjach bezpiecznych z wykorzystaniem przyrządów rehabilitacyjnych
 • Światłoterapia
 • Gimnastyka wodna na basenie
 • Warsztaty dietetyczne dla seniorów – coaching dla osób w podeszłym wieku
 • Trening funkcji umysłowych
 • Indywidualna pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie
 • Warsztaty z rękodzieła
 • Zajęcia świetlicowe (w tym Kółko teatralne oraz Zespół wokalny)
 • Imprezy okolicznościowo-integracyjne
 • Wycieczki edukacyjno-poznawcze
 • Pikniki
 • Wyjścia kulturalne (kino, teatr, opera, operetka, muzea itp.)
 • Warsztaty informatyczne

AKTYWNY SENIOR TO ZDROWY SENIOR

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 lutego do 31 grudnia 2018 r.

Cel główny:

Poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań formami aktywności psychofizycznej zwiększającymi szansę samo opieki;
 • podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów;
 • podnoszenie kompetencji edukacyjnych;
 • ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce;
 • zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, życie;
 • przełamywanie izolacji i samotności;
 • przełamywanie negatywnego stereotypu człowieka starego.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

 • Joga dla seniorów
 • Terapia tańcem i ruchem
 • Naświetlanie lampą Bioptron
 • Wyjścia kulturalne (kino, teatr, opera, operetka, muzea i in.)
 • Wycieczka edukacyjno-poznawcza

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie 2018 r.”

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Cel główny:

Poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań formami aktywności psychofizycznej zwiększającymi szansę samo opieki;
 • podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów;
 • podnoszenie kompetencji edukacyjnych;
 • ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce;
 • zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, życie;
 • przełamywanie izolacji i samotności;
 • przełamywanie negatywnego stereotypu człowieka starego.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

 • Warsztaty gimnastyki zdrowotnej
 • Rehabilitacja wieloprofilowa indywidualna wykonywana w pozycjach bezpiecznych z wykorzystaniem przyrządów rehabilitacyjnych
 • Klasyczny masaż usprawniający
 • Światłoterapia i koloroterapia oraz profilaktyczne pomiary niektórych parametrów życiowych
 • Gimnastyka wodna na basenie
 • Warsztaty dietetyczne dla seniorów. „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek żywnością”
 • Neuropsychologiczna rehabilitacja funkcji poznawczych
 • Warsztaty „Ja + inni – zdrowe relacje międzyludzkie”
 • Warsztat „Zarządzanie emocjami”
 • Warsztat „Asertywność dla bezpieczeństwa seniorów”
 • Indywidualna pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie
 • Warsztaty z rękodzieła
 • Zajęcia świetlicowe
 • Imprezy okolicznościowo-integracyjne
 • Wycieczki edukacyjno-poznawcze
 • Pikniki
 • Wyjścia kulturalne (kino, teatr, opera, operetka, muzea itp.)
 • Warsztaty informatyczne

Senior na zdrowo i sportowo

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od października do 31 grudnia 2017 r.

Cel główny projektu: poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań formami aktywności psychofizycznej zwiększającymi szansę samo opieki,
 • odnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów,
 • podnoszenie kompetencji edukacyjnych,
 • ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce,
 • zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie i życie,
 • przełamywanie izolacji i samotności,
 • przełamywanie negatywnego stereotypu człowieka starego.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

 • joga dla seniorów,
 • terapia tańcem,
 • światło terapia,
 • gry i zabawy sportowe.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.

Cele szczegółowe: rozwijanie zainteresowań formami aktywności psychofizycznej zwiększającymi szansę samo opieki; podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów; podnoszenie kompetencji edukacyjno-informacyjnych; ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce; zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, życie; przełamywanie izolacji i samotności; przełamywanie negatywnego stereotypu człowieka starego.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia:

 • warsztaty z zakresu treningu pamięci i funkcji poznawczych,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • warsztaty antystresowe,
 • warsztaty kompetencji społecznych,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • klasyczny masaż usprawniający,
 • indywidualna rehabilitacja wieloprofilowa,
 • warsztaty autodrenażu limfatycznego,
 • grupowa gimnastyka usprawniająca, warsztaty z konsolą Xbox/kinect,
 • gimnastyka wodna,
 • warsztaty z pamiątkarstwa i dekoratorstwa,
 • warsztaty z dietetyki,
 • warsztaty z informatyki,
 • wykłady z zakresu edukacji o starości i przygotowanie do starości,
 • naświetlania lampą Bioptron,
 • warsztaty świetlicowe,
 • imprezy okolicznościowo-integracyjne,
 • wycieczki edukacyjno-integracyjne oraz szereg wyjść kulturalnych (kino, teatr, koncerty itp.).

Jesień życia nie musi być bierna

Poznań
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r.

Cel główny: poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań formami aktywności psychofizycznej zwiększającymi szansę samo opieki,
 • podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów,
 • podnoszenie kompetencji edukacyjnych,
 • ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce,
 • zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, życie,
 • przełamywanie izolacji i samotności,
 • przełamywanie negatywnego stereotypu człowieka starego.

W ramach projektu realizowane są następujące warsztaty:

 • Warsztaty gimnastyki zdrowotnej,
 • Warsztaty z wykorzystaniem konsoli Xbox z czytnikiem ruchu kinect,
 • Masaż klasyczny,
 • Warsztaty z zakresu światło terapii,
 • Wyjścia kulturalne (kino, teatr, opera, operetka, muzea itp.),
 • Wycieczki edukacyjno –poznawcze,
 • Pikniki,
 • Czwartkowe spotkanie z piosenką przy kawie.

Darowizna firmy Aquanet: „Wesoło czas leci – seniorzy i dzieci”

Realizacja projektu: od 1 maja do 30 czerwca 2017 r.
Cel głównym projektu „Wesoło czas leci – seniorzy i dzieci” jest integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów. Realizacja projektu pomoże w walce z negatywnym stereotypem człowieka starego i wpłynie na jego wizerunek w oczach młodszego pokolenia. W ramach projektu grupy seniorów i młodzieży z Poznania będą uczestniczyły w następujących działaniach:

 • „Warsztaty kulinarne – Seniorzy i Dzieci”
 • „Radość tworzenia – Integracyjne warsztaty plastyczne”
 • „ Warsztaty integracyjno – poznawcze”
 • Piknik integracyjny pod hasłem „Gry, zabawy i piosenki ponadczasowe”

Cele szczegółowe: zwiększanie świadomości odnośnie racjonalnego odżywania i jego wpływu na prawidłowy stan zdrowia, przełamywanie izolacji i samotności; przełamywanie negatywnego stereotypu człowieka starego, wzajemne poznanie się i nawiązanie relacji pomiędzy seniorami i dziećmi, integracja międzypokoleniowa.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
Cel głównym projektu jest poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.

Cele szczegółowe: rozwijanie zainteresowań formami aktywności psychofizycznej zwiększającymi szansę samo opieki; podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów; podnoszenie kompetencji edukacyjno-informacyjnych; ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce; zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, życie; przełamywanie izolacji i samotności; przełamywanie negatywnego stereotypu człowieka starego.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia: warsztaty z zakresu treningu pamięci i funkcji poznawczych, indywidualne wsparcie psychologiczne, warsztaty antystresowe, warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty psychoedukacyjne, klasyczny masaż usprawniający, indywidualna rehabilitacja wieloprofilowa, warsztaty autodrenażu limfatycznego, grupowa gimnastyka usprawniająca, warsztaty z konsolą Xbox/kinet, gimnastyka wodna, warsztaty z pamiątkarstwa i dekoratorstwa, warsztaty z dietetyki, warsztaty z informatyki wykłady z zakresu edukacji o starości i przygotowanie do starości, naświetlania lampą Bioptron; pomiary cukru i cholesterolu, warsztaty świetlicowe, imprezy okolicznościowo-integracyjne, wycieczki edukacyjno-integracyjne oraz szereg wyjść kulturalnych (kino, teatr, koncerty itp.).

„Bądź aktywny – będziesz zdrowy”

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 lutego do 31 grudnia 2016
Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia w wieku emerytalnym, poprawa sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależność w życiu codziennym, by tak
długo, jak to możliwe, ludzie starsi mogli być samodzielni i niezależni.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

Ważnym składnikiem programu jest szeroki wachlarz działań prozdrowotnych, wspierających osoby
starsze w dążeniu do jak najdłuższego zachowania samodzielności – do zdrowego starzenia się.
W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia: warsztaty z zakresu relaksacji, warsztaty robótek ręcznych, ćwiczenia rehabilitacyjne dla osób po stanach neurologicznych, gimnastyka usprawniająca, zawody sportowe, wyjścia do groty solnej, indywidualne poradnictwo żywieniowe, warsztaty z dietetykiem, światłoterapia, wykłady lekarzy oraz spotkanie z prawnikiem i policjantem.

„Więcej aktywności to więcej zdrowia i więcej życia”

Projekt współfinansowany przez Aquanet S.A.
Realizacja projektu: od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016
Koordynator projektu: Joanna Kalińska
Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności w wieku emerytalnym, mieszkających na obszarze działania firmy Aquanet S.A. by tak długo, jak to możliwe, ludzie starsi mogli być samodzielni i niezależni.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia: Nordic walking, Gra w boule, Gimnastyka usprawniająca, Ćwiczenia w basenie, Fizjoterapia, Joga dla seniorów, Warsztaty antystresowe i relaksacyjne, Poranki z dietetykiem oraz Zajęcia artystyczne (artterapia).

„Aby seniorom żyło się lepiej”

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego
Realizacja projektu: od 1 sierpnia do 31 października 2016
Celem głównym projektu jest polepszenie jakości życia osób w wieku emerytalnym, głównie poprzez podniesienie sprawności psychofizycznej, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia: Joga dla Seniora, Zumba Gold dla Seniora, Nordic walking oraz szereg wyjść kulturalnych (kino, teatr, koncerty itp.).

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
Koordynator projektu: Ewa Rosochacka
Celem zadania jest poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to tylko możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.

W projekcie weźmie udział 70 osób w wieku emerytalnym.

W ramach projektu będą prowadzone: warsztaty z zakresu treningu pamięci, warsztaty informatyczne, warsztaty świetlicowe, imprezy integracyjno-okolicznościowe, warsztaty z pamiątkarstwa i dekoratorstwa, warsztaty z kulturoznawstwa, język angielski, warsztaty kulinarne z dietetykiem, warsztaty gimnastyki usprawniającej, warsztaty gimnastyki wodnej na basenie, klasyczny masaż usprawniający, światłoterapię i koloroterapię oraz profilaktyczne pomiary niektórych parametrów życiowych a także piknik integracyjny oraz wycieczkę edukacyjno-integracyjną.

ZDROWO I AKTYWNIE

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013
Celem zadania jest zwiększenie aktywności psychofizycznej osób po 60. roku życia dającej szansę utrzymania i podniesienia jakości życia uczestnikom projektu, poprzez ich udział w działaniach aktywizujących pamięć, w działaniach aktywizujących ruchowo, w działaniach usprawniająco-rehabilitacyjnych.
W projekcie weźmie udział 45 osób po 60. roku życia.
W ramach projektu będą prowadzone: treningi pamięci Gimnastykuj szare komórki, warsztaty grupowej gimnastyki usprawniającej Gimnastykuj się z nami, warsztaty ruchowo-mentalne Pogimnastykuj się cała, masaż usprawniający, rehabilitację pourazową i zabiegi ortopedycznej terapii manualnej, naświetlania lampą Bioptron oraz pomiary ciśnienia tętniczego.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
Celem zadania jest poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym po to, by tak długo, jak to tylko możliwe, mogli być samodzielni i niezależni.
W projekcie weźmie udział 110 osób w wieku emerytalnym.
W ramach projektu będą prowadzone:
warsztaty z zakresu treningu pamięci, warsztaty informatyczne, warsztaty świetlicowe, imprezy integracyjno- okolicznościowe, spotkania informacyjne i wykład lekarza specjalisty, warsztaty z pamiątkarstwa i dekoratorstwa, warsztaty kulinarne z dietetykiem, warsztaty gimnastyki usprawniającej, warsztaty gimnastyki wodnej na basenie, klasyczny masaż usprawniający, światłoterapię i koloroterapię oraz profilaktyczne pomiary niektórych parametrów życiowych a także piknik integracyjny oraz wycieczkę edukacyjno-integracyjną.

POZNAJĘ – WIEM – POMAGAM SOBIE I INNYM

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
Celem zadania jest poprawa jakości życia dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych.
W projekcie udział weźmie 100 uczestników, będą to kobiety i mężczyźni w wieku emerytalnym. W tegorocznej części realizowanego projektu będą prowadzone: warsztaty z zakresu aktywnej komunikacji i treningu antystresowego, warsztaty treningu pamięci, kurs komputerowy, szkolenia rehabilitacyjne (gimnastyka), szkolenia rehabilitacyjne z zakresu gimnastyki wodnej, warsztaty kulturalno-oświatowe, imprezy edukacyjno- integracyjne, warsztaty plastyczne i rękodzieła, warsztaty haftu, warsztaty dietetyczne, warsztaty kulinarne.

MŁODZI RUCHEM

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 2 sierpnia 2012 do 31 grudnia 2012
Celem ogólnym zadania jest zwiększenie aktywności psychofizycznej oraz poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym poprzez podejmowanie działań służących poprawie ich stanu fizycznego i psychicznego, podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia oraz działania usprawniające.
W ramach projektu będą prowadzone warsztaty gimnastyki usprawniającej, warsztaty „Młodzi ruchem” z wykorzystaniem konsoli Xbox z czytnikiem ruchu (kinect), warsztaty treningu antystresowego – „W poszukiwaniu utraconej harmonii”, naświetlania lampą Bioptron oraz pomiary ciśnienia, poziomu cukru i cholesterolu, piknik sportowy, masaż usprawniający oraz warsztaty gimnastyki wodnej.
W projekcie udział weźmie 80 uczestników, kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym.

„Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja”

Projekt współfinansowany przez Województwo Wielkopolskie
Realizacja projektu: od 9 maja 2012 roku do 30 listopada 2012 roku
Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów.
W ramach projektu grupy seniorów i młodzieży z Wielkopolski będą uczestniczyły w zajęciach integracyjnych z wykorzystaniem konsoli Xbox z czytnikiem ruchu (kinect) oraz cotygodniowych ćwiczeniach tylko dla grup seniorów z wykorzystaniem konsoli, a także w warsztatach międzypokoleniowych „Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja”, warsztatach autoprezentacji dla seniorów „Ja o sobie w obecności innych”, w integracyjnych warsztatach rękodzieła „Radość tworzenia” oraz międzypokoleniowych zawodach sportowych połączonych z piknikami integracyjnymi.
Podejmowane w projekcie działania stworzą warunki do wszechstronnej aktywizacji środowiska seniorów oraz będą zapobiegać ich wycofaniu się z życia społecznego. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku człowieka starego w oczach młodszego pokolenia, a także stworzy możliwość integrowania różnych pokoleń mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Projekt zakłada udział, łącznie, 110 seniorów i młodych ludzi.

SPRAWNI I AKTYWNI

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 2 maja 2012 do 31 grudnia 2012
Celem ogólnym zadania jest zwiększenie aktywności psychofizycznej, rozwinięcie działań edukacyjno informacyjnych poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym przez podejmowanie działań służących poprawie ich stanu fizycznego i psychicznego, podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia oraz działania usprawniające, prozdrowotne, edukacyjne.
W ramach projektu będą prowadzone:
– Działania zwiększające aktywność psychofizyczną: integracyjne warsztaty aktywnej komunikacji, warsztaty grupowej gimnastyki usprawniającej, integracyjne zawody sportowe, warsztaty gimnastyki wodnej, spacery z kijkami trekingowymi, klasyczny masaż usprawniający, oraz naświetlania lampą Bioptron.
– Działania edukacyjno informacyjne: edukacyjne spacery po Poznaniu, warsztaty wolontariatu „Działam więc jestem”, warsztaty komputerowe dla nieco bardziej zaawansowanych, wykłady specjalistów.
W projekcie weźmie udział do 60 uczestników, kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym.

Szczęśliwy senior to aktywny senior!

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego
Realizacja projektu: 1 maja 2012 roku do 30 listopada 2012 roku
Głównym celem projektu „Szczęśliwy senior to aktywny senior!” jest zwiększenie aktywności psychofizycznej osób starszych. W ramach projektu grupy seniorów będą uczestniczyły w cyklach zajęć gimnastyki grupowej: „Płaski brzuch, zgrabna sylwetka”, „Zdrowe plecy”, „Zachować lato w ciele”, „Ślizgawica już nie straszna”; w nauce zwalczania przewlekłego i ostrego ból oraz w zajęciach gimnastyki wodnej na basenie, pod hasłem: „Ćwiczę, pływam, podskakuję – świetną kondycję sobie buduję”.
W projekcie weźmie udział 40 seniorów.

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2012
Celem zadania jest poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym, ich sprawności psychofizycznej, zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa oraz niezależności w życiu codziennym, poprzez , m.in.: aktywizację psychofizyczną zwiększającą ich szanse na samodzielne życie i samodzielne realizowanie własnych potrzeb; wspieranie aktywności psychofizycznej osób starszych, w wieku emerytalnym, rehabilitacja i profilaktyka zdrowia oraz ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce, po to, by tak długo, jak to tylko możliwe, mogli być samodzielni i niezależni; likwidację stygmatyzacji osób starszych doświadczających ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, a także negatywnego, stereotypowego wizerunku osób dotkniętych biedą i marginalizacją; podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów; podniesienie kompetencji; zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie i podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia;
W projekcie weźmie udział 90 osób w wieku emerytalnym.
W ramach projektu będą prowadzone:
1. działania zwiększające aktywność psychofizyczną obejmujące: warsztaty z zakresu treningu pamięci oraz z zakresu autoprezentacji; gimnastyki usprawniającej i ćwiczenia redukujące ostre i przewlekłe dolegliwości bólowe; warsztaty gimnastyki wodnej na basenie, klasyczny masaż usprawniający oraz drenaż limfatyczny; światłoterapię;
2. działania edukacyjno-informacyjne o charakterze integracyjnym obejmujące: warsztaty komputerowe, spotkania informacyjno-edukacyjne, wykłady specjalistów, zajęcia świetlicowe, imprezy okolicznościowo- integracyjne, salonik towarzyski, życie kulturalne i oświatowe, warsztaty plastyczne i rękodzieła, warsztaty kulinarne z dietetykiem.

POZNAJĘ – WIEM – POMAGAM SOBIE I INNYM

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
Realizacja projektu: od 1 października 2012 do 30 czerwca 2013
Celem zadania jest poprawa jakości życia dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych.
W projekcie udział weźmie 100 uczestników, będą to kobiety i mężczyźni w wieku emerytalnym.
W ramach projektu będą prowadzone: warsztaty z zakresu aktywnej komunikacji i treningu antystresowego, warsztaty treningu pamięci, kurs komputerowy, szkolenia rehabilitacyjne (gimnastyka), szkolenia rehabilitacyjne z zakresu gimnastyki wodnej, warsztaty kulturalno-oświatowe, imprezy edukacyjno- integracyjne, warsztaty plastyczne i rękodzieła, warsztaty dietetyczne, wykłady specjalistów.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 29 lipca do 31 grudnia 2011.
Celem ogólnym zadania jest aktywizacja ruchowa i poprawa jakości życia osób 60+ przez: aktywizację fizyczną, podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia oraz działania prozdrowotne i rehabilitacyjne. Działania rehabilitacyjne przewidziane w projekcie to: gimnastyka grupowa i indywidualna w sali, ćwiczenia na wolnym powietrzu, klasyczny masaż, drenaż limfatyczny, gimnastyka wodna na basenie, także działania profilaktyczne: promowanie sportu jako formy aktywizacji ruchowej – marsze z kijkami trekkingowymi, spacery po poznańskich terenach zielonych – oraz organizacja zawodów sportowych integrujących seniorów z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania powyżej 60. roku życia, którzy nie są beneficjentami realizowanego przez stowarzyszenie projektu „Na zdrowie seniorzy”.

Na zdrowie seniorzy

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 lutego do 31 grudnia 2011.
Celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów i ich poczucia własnej wartości.
W ramach projektu przewidziane są działania rehabilitacyjne w skład których wchodzą: klasyczny masaż, gimnastyka grupowa i indywidualna w sali, ćwiczenia na wolnym powietrzu, gimnastyka wodna na basenie; oraz działania profilaktyczne: warsztaty tańca terapeutycznego dla seniorów i spacery z kijkami trekkingowymi.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

Inne działania profilaktyczne i promujące zdrowie: „Akademia Zdrowego Seniora”

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 lutego do 31 grudnia 2011.
Celem zadania jest podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej i zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, aktywizacja psychofizyczna osób starszych zwiększająca ich szanse na samodzielne realizowanie własnych potrzeb, przeciwdziałająca marginalizacji społecznej, przystępna, obrazowa edukacja obejmująca problematykę najczęściej występujących zaburzeń/chorób u osób starszych.
W ramach projektu prowadzone będą w formie wykładów warsztaty prozdrowotne oraz warsztaty dietetyczne połączone z praktycznym przygotowaniem potraw oraz z quizami sprawdzającymi nabytą wiedzę.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.

Prowadzenie i wspieranie działalności dziennych ośrodków wsparcia: Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011.
Celem projektu jest wspieranie aktywności fizycznej i umysłowej osób w wieku emerytalnym poprzez rehabilitację i profilaktykę zdrowia, ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce, podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów i zmotywowanie do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, a także likwidacja stygmatyzacji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego zwiększająca szanse osób starszych na samodzielne, niezależne, życie.
W ramach projektu będą prowadzone działania zwiększające aktywność psychofizyczną obejmujące: trening pamięci, klasyczny masaż leczniczy, gimnastykę rehabilitacyjną i usprawniającą, gimnastykę wodną, naświetlanie lampą Bioptron, a także działania edukacyjno-informacyjne o charakterze integracyjnym obejmujące m.in.: wykłady lekarzy specjalistów, kurs komputerowy, warsztaty świetlicowe, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne i rękodzieła, imprezy okolicznościowo-integracyjne a także pikniki, wycieczki edukacyjne oraz udział w życiu kulturalnym.
Projekt skierowany jest do osób w wieku emerytalnym.

Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.

Partnerstwo z Miastem Poznań
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005

Prowadzenie Dziennej Placówki Wsparcia dla Seniorów – Dom Seniora Na Świerczewie

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 22 marca do 31 grudnia 2010
Celem projektu jest aktywizacja i poprawa jakości życia codziennego seniorów, ich samodzielności kondycji psychofizycznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez uczestnictwo w zajęciach aktywizujących ruchowo – ogólnousprawniająca gimnastyka na sali i na basenie; uczestnictwo w zajęciach aktywizujących psychofizycznie – choreoterapia; uczestnictwo w kreowaniu pozytywnego wizerunku seniorów. Projekt adresowany jest do mieszkańców Poznania, osób starszych, powyżej 60. roku życia.

Aby seniorom żyło się godnie.

Projekt realizowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Realizacja projektu: od 1 marca do 30 listopada 2010
Celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów i likwidacja stygmatyzacji osób doświadczających ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, a także negatywnego, stereotypowego wizerunku osób dotkniętych biedą i marginalizacją poprzez ich: uczestnictwo w warsztatach plastycznych i rękodzieła, w warsztatach kulinarnych, w warsztatach świetlicowych, w warsztatach o charakterze rehabilitacyjnym aktywizujące ruchowo, w warsztatach w zakresie profilaktyki zdrowia i fizykoterapii, w warsztatach z zakresu informacji i doradztwa oraz uczestnictwo w kreowaniu pozytywnego wizerunku seniorów, w życiu kulturalnym i oświatowym.
Projekt adresowany jest do mieszkańców Poznania, osób starszych, powyżej 60. roku życia.

Prowadzenie sieci Dziennych Placówek Wsparcia dla Seniorów. Dom Seniora na Świerczewie. (2008-2010)

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2010
Jest to trzeci rok realizacji trzyletniego projektu (2008-2010), którego celem jest aktywizacja seniorów, poprawa jakości ich życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. Program obejmuje zajęcia aktywizacyjne o charakterze rehabilitacyjnym, zajęcia w zakresie profilaktyki zdrowia i fizykoterapii /masaże przeciwbólowe, akupresurowe, cykloergometr, naświetlania lampą Bioptron/ trening pamięci, warsztaty plastyczne – arterapia, warsztaty kulinarne – propagujące zdrowe odżywianie oraz zajęcia o charakterze świetlicowym, udział w życiu kulturalnym i oświatowym – prelekcje, wyjścia do kina i teatrów, imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne.

Prowadzenie Dziennej Placówki Wsparcia dla Seniorów przy ul. Grabowej 22 B

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2010
Celem projektu jest aktywizacja i poprawa jakości życia seniorów oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych poprzez ich udział w warsztatach plastycznych – arterapia; warsztatach kulinarnych – propagujących zdrowe odżywianie; warsztatach informatycznych – kurs komputerowy, przygotowujący w zakresie podstawowym do posługiwania się komputerem; udział seniorów w życiu kulturalnym i oświatowym – prelekcje, wyjścia do kina i teatrów.

Prowadzenie Dziennej Placówki Wsparcia dla Seniorów przy ul. Grabowej 22 B

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu od 16 marca 2009 do 31 grudnia 2009
Program jest kontynuacją i rozwinięciem wspieranego przez Miasto Poznań projektu Prowadzenie sieci dziennych placówek wsparcia dla seniorów, prowadzonego dotąd przez Stowarzyszenie przy ul. Trąmpczyńskiego 44 . Od dnia 16 marca 2009 zadanie realizowane jest w nowej siedzibie placówki, przy ul. Grabowej 22B powstałej z naszej inicjatywy, dofinansowanej przez Miasto Poznań, wspartej trakcie realizacji przez firmy: AQUANET S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o., Rej Travel, Studio M, Bank PKO BP, Piekarnia – Cukiernia M. i A. Liczbańscy.

Działalność wspierająca seniorów obejmuje większą grupę odbiorców (szacowany wzrost uczestników o 50%). Projekt zakłada poszerzenie oferty o informację i doradztwo oraz warsztaty terapii tańcem leczniczym (choreoterapii), warsztaty terapii śmiechem, a także spotkania biesiadne o walorach integracyjnych.

Ogólnym celem projektu jest poprawienie jakości życia codziennego, aktywności i przede wszystkim samodzielności seniorów tak długo, jak to tylko możliwe oraz pomoc w integracji nowej społeczności – mieszkańców domów przy Grabowej.

Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
Celem projektu jest podniesienie jakości życia codziennego seniorów poprzez promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, działania aktywizujące – poprawiające ogólną sprawność psychofizyczną – poprzez wyjazdy integracyjne o walorach edukacyjno-poznawczych, połączone z aktywnym wypoczynkiem i rehabilitacją prozdrowotną, przyczyniające się do zwiększenia samodzielności motorycznej, spowolnienia przejawów starzenia się oraz zwiększenia szansy prowadzenia przez osoby powyżej 60-tego roku satysfakcjonującego i samodzielnego życia.

Działania mające na celu aktywizację ruchową osób powyżej 60 roku życia

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
Celem zadania jest poprawa jakości życia seniorów i ich poczucia własnej wartości przez podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia, działania prozdrowotne, rehabilitacyjne /masaże lecznicze, naświetlanie lampą Bioptron, gimnastyka grupowa i indywidualna gimnastyka wodna/ oraz aktywizację fizyczną , wykłady dotyczące profilaktyki zdrowia i aktywizacji ruchowej, mentalny trening aktywizujący, rozwijający kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia i syntezy, ćwiczenia ruchowe i integracyjne (Team Bulding), pomiary poziomu cholesterolu, cukru i trójglicerydów, mierzenie ciśnienia tętniczego, promowanie sportu jako formy aktywizacji ruchowej , a także zapewnienie dostępu do publikacji z zakresu profilaktyki zdrowia.

Działania mające na celu aktywizację ruchową osób powyżej 60 roku życia

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
Celem zadania jest poprawa jakości życia seniorów i ich poczucia własnej wartości przez podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia, działania prozdrowotne, rehabilitacyjne /masaże lecznicze, naświetlanie lampą Bioptron, gimnastyka grupowa i indywidualna gimnastyka wodna/ oraz aktywizację fizyczną , wykłady dotyczące profilaktyki zdrowia i aktywizacji ruchowej, mentalny trening aktywizujący, rozwijający kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia i syntezy, ćwiczenia ruchowe i integracyjne (Team Bulding), pomiary poziomu cholesterolu, cukru i trójglicerydów, mierzenie ciśnienia tętniczego, promowanie sportu jako formy aktywizacji ruchowej , a także zapewnienie dostępu do publikacji z zakresu profilaktyki zdrowia.

Prowadzenie sieci Dziennych Placówek Wsparcia dla Seniorów. Dom Seniora na Świerczewie

Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
Jest to drugi rok realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku trzyletniego projektu (2008-2010), którego celem jest aktywizacja seniorów, poprawa jakości ich życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. Program obejmuje zajęcia aktywizacyjne o charakterze rehabilitacyjnym, zajęcia w zakresie profilaktyki zdrowia i fizykoterapii /masaże przeciwbólowe, akupresurowe, cykloergometr, naświetlania lampą Bioptron/ trening pamięci, warsztaty plastyczne – arterapia, warsztaty kulinarne – propagujące zdrowe odżywianie oraz zajęcia o charakterze świetlicowym, udział w życiu kulturalnym i oświatowym – prelekcje, wyjścia do kina i teatrów, imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne.

Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.

Partnerstwo z Miastem Poznań
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005

Wsparcie działań o charakterze rehabilitacyjnym, mających na celu aktywizację ruchową osób powyżej 60 roku życia

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu od 27 października do 31 grudnia 2008

Rozwijanie działalności informacyjno-doradczej dla osób starszych

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu 1 września do 31 grudnia 2008

Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2008

Prowadzenie sieci dziennych placówek wsparcia dla seniorów. Dom Seniora na Świerczewie

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2008
Początek realizacji trzyletniego (2008-2010) zadania obejmującego profilaktykę zdrowia, rehabilitację, prelekcje, życie kulturalne, imprezy okolicznościowe, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne.

Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.

Partnerstwo z Miastem Poznań
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005

Dom Seniora na Świerczewie – Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów

Współfinansowanie: Wojewoda Wielkopolski
Realizacja projektu od 1 czerwca 2007 roku do listopada 2007

Dom Seniora na Świerczewie – Prowadzenie Dziennych Placówek Wsparcia dla Seniorów

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 czerwca do 31 grudnia 2007

Świadczenie wsparcia w ramach ośrodka geriatryczno – gerontologicznego

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2007.

Dom Seniora na Świerczewie

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2007.

Rozwijanie działalności informacyjno – doradczej dla osób starszych

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2007.

Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.

Partnerstwo z Miastem Poznań
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005

Rozwijanie działalności informacyjno – doradczej dla osób starszych

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2006

Prowadzenie dziennych placówek wsparcia seniorów, przegląd twórczości artystycznej. Zapewnienie różnorodnych form wypoczynku.

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 stycznia do 31 grudnia 2006

Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.

Partnerstwo z Miastem Poznań
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005

Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.

Partnerstwo z Miastem Poznań
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 19:00.

Dom Seniora na Świerczewie

Współfinansowanie Miasto Poznań
Realizacja projektu od 1 marca do 31 grudnia 2005.