Zaproszenie do Klubu

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

w ramach realizacji w 2020 r. zadania publicznego pod nazwą:

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów

– Dom Seniora „Świerczewski Krąg” – 2020 r.

serdecznie zaprasza osoby po 60. roku życia – mieszkańców Poznania

na zajęcia prowadzone w Klubie przy ul. Grabowej 22B:

□ gimnastyka ogólnorozwojowa, usprawniająca

□ gimnastyka wodna na basenie

□ profilaktyka żywieniowa – łączenie tradycji z nowoczesnością

□ światłoterapia

□ warsztaty usprawniające funkcje poznawcze

□ terapia manualna

□ zajęcia świetlicowe – udział w kółku teatralnym

□ zajęcia świetlicowe – spotkanie z piosenką

□ zajęcia świetlicowe – inne

□ indywidualna pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15-18

Prezes Stowarzyszenia

Łucja Firlej

Szczegółowe informacje w klubie i pod nr tel. 61 22 34 954 oraz 691 522 988, w godz. 15-18

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Aktualności, Projekty.