Polecamy

Urzędy:

Urząd Miasta Poznania - bip.city.poznan.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu - www.mopr.poznan.pl
Ministerstwo Zdrowia - www.mz.gov.pl
Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl
Biuro Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich - www.brpo.gov.pl

Księgozbiory:

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - www.polona.pl/dlibra
Polska Biblioteka Internetowa - www.pbi.edu.pl
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - www.wbc.poznan.pl/dlibra
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - monika.univ.gda.pl/~literat