Zarząd

Łucja Firlej
Prezes Zarządu

Anna Bartoszewicz-Sarna
Wiceprezes

Ewa Jakimowicz
Skarbnik Zarządu

Ewa Konopińska
Sekretarz Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Urszula Balińska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Anna Łuczak
Członek Komisji Rewizyjnej

Sabina Wieczorek
Pełnomocnik ds. podpisywania umów z Zarządem