Zarząd

Łucja Firlej
Prezes Zarządu

Stanisława Pyżalska
Wiceprezes

Ewa Jakimowicz
Skarbnik Zarządu

Ewa Konopińska
Sekretarz Zarządu

Izabela Kaczorowska
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Urszula Balińska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wanda Krajewska
Członek Komisji Rewizyjnej

Sabina Wieczorek
Pełnomocnik ds. podpisywania umów z Zarządem