O nas

Kilka lat temu mieszkańcy poznańskiego Osiedla Świerczewo, którzy budowali je przed 30-40 laty, dzisiejsi seniorzy, zapragnęli, aby miejsce ich zamieszkania stało się bardziej przyjazne ludziom starszym. Z marzenia, aby trzeci wiek ludzkiego życia był godny, pełnowartościowy i satysfakcjonujący zrodził się pomysł powołania do życia klubu seniora oraz Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”.

Nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2004 r. Realizujemy – głównie we współpracy z Miastem Poznań – program na rzecz poprawy i ochrony jakości życia seniorów. Szczególną wagę przywiązujemy do działań prozdrowotnych mających na celu spowolnienie procesu starzenia i zapewnienie samodzielności osobom starszym, tak długo, jak to tylko możliwe.

Prowadzimy klub seniora – Dom Seniora na Świerczewie – który od połowy marca 2009 r. działa w nowej lokalizacji, przy ul. Grabowej 22 B w Poznaniu, gdzie, ramach Miejskiego Programu Seniorzy, powstał kompleks budynków mieszkalnych dla osób starszych – wybudowany przez PTBS Wielkopolska. Zaproponowana przez nas nowatorska oferta wspierania seniorów w ich miejscu zamieszkania – novum w Poznaniu – spotkała się z aprobatą i poparciem władz Miasta Poznania. Honorowy Patronat nad realizacją przedsięwzięcia przyjął Prezydent Miasta Poznania, Pan Ryszard Grobelny.

Naszą działalnością obejmujemy 70 osób. Kierujemy do nich propozycję obejmującą profilaktykę zdrowia, nieformalną edukację, działania usprawniające psychicznie i fizycznie oraz udział w życiu społecznym i kulturalnym.
Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby starość, która jest naturalnym etapem życia człowieka, nie kojarzyła się z samotnością, odrzuceniem, beznadziejnością, pominięciem i brakiem perspektyw – aby miała pozytywny wizerunek i zasłużoną, dobrą jakość.