Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” informuje o Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 1 marca 2012 o godz. 16,15 w Domu Seniora na Świerczewie przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu. Zapraszamy.

DZIENNA PLACÓWKA WSPARCIA DLA SENIORÓW „DOM SENIORA NA ŚWIERCZEWIE”

Informujemy, że Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” rozpoczyna realizację projektu konkursowego, współfinansowanego przez Miasto Poznań, pod nazwą DZIENNA PLACÓWKA WSPARCIA DLA SENIORÓW „DOM SENIORA NA ŚWIERCZEWIE”. Projekt jest adresowany do mieszkańców Poznania, osób w wieku emerytalnym i będzie realizowany do 31 grudnia 2012 w Domu Seniora na Świerczewie, przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu. […]