SPRAWNI I AKTYWNI

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” rozpoczyna realizację projektu konkursowego „SPRAWNI I AKTYWNI” współfinansowanego przez Miasto Poznań. Projekt adresowany do mieszkańców Poznania w wieku emerytalnym będzie realizowany do 31 grudnia 2012. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się do w godz.16.00 – 19.00 w Domu Seniora na Świerczewie przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu, tel. […]