MŁODZI RUCHEM

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” rozpoczyna realizację projektu konkursowego „MŁODZI RUCHEM” współfinansowanego przez Miasto Poznań. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2012. Projekt adresowany jest do mieszkańców Poznania w wieku emerytalnym. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się do w godz.16.00 – 19.00 w Domu Seniora na Świerczewie przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu, […]