Zaproszenie do Klubu

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” w ramach realizacji w 2020 r. zadania publicznego pod nazwą: Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów – Dom Seniora „Świerczewski Krąg” – 2020 r. serdecznie zaprasza osoby po 60. roku życia – mieszkańców Poznania na zajęcia prowadzone w Klubie przy ul. Grabowej 22B: □ gimnastyka ogólnorozwojowa, usprawniająca □ gimnastyka wodna […]