Europejski Rok Aktywizacji Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

 
 

Nasz udział w obchodach Europejskiego Roku Aktywizacji Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Od kilku lat pracujemy na rzecz lepszej jakości życia ludzi po sześćdziesiątce. Aktywność społeczna i obywatelska, a także solidarność wewnątrz i międzypokoleniowa to niewątpliwie ważne składniki dobrej jakości życia człowieka. Stąd Europejski Rok Aktywizacji Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej stał się dla nas okazją do wzięcia udziału w jego obchodach.

Na zaproszenie Fundacji na rzecz kobiet „Ja Kobieta” wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie „Finanse na 50+” realizując w Poznaniu, w dniu 18 stycznia 2012, seminarium i warsztaty w Banku Pekao SA. W ramach wymienionych spotkań zaoferowaliśmy seniorom i ludziom młodszym zdobycie ważnych na co dzień umiejętności zarządzania własnymi finansami oraz bogatą wiedzę na temat e-technologii bankowych.

Kierując się chęcią przekazania naszej wiedzy w zakresie szeroko rozumianej pracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi starszych i aktywnej ich obecności w tym życiu wzięliśmy udział w 2 konkursach.
W ogłoszonym przez Senat RP konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”. Przedstawiliśmy naszą szeroką działalność na rzecz seniorów jako dobrą praktykę, z której mogły czerpać inspirację inne podmioty. W skali województwa wielkopolskiego zdobyliśmy 4 miejsce.

Drugim konkursem, na który złożyliśmy projekt, był konkurs pt. „Aktywny Europejczyk 55+” objęty patronatem pani europoseł Sidonii Jędrzejewskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Babiraj. Nasz projekt zyskał najwyższe uznanie zajmując I miejsce w kategorii „projekt”.
Nagrodą w konkursie był wyjazd studyjny do Brukseli. Odwiedziliśmy Gmach Parlamentu Europejskiego – dowiedzieliśmy się dużo o istocie działania tej instytucji, a także o roli i działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Tu spotkaliśmy się z europosłanką Sidonią Jędrzejewską – był czas na rozmowę z p. poseł, a także na zdjęcia.
Oczywiście najważniejsze zdjęcia to te z panią poseł i te na tle 27 flag członków Unii.

Wzięliśmy również udział w ogłoszonym przez FORUM 50+ konkursie pod nazwą „Seniorzy XXI”, którego celem było wyłonienie najbardziej skutecznego - w 2012 roku - projektu w obszarze aktywizacji i edukacji seniorów oraz modyfikacji postaw życiowych. Organizatorom konkursu zależało, aby osoby starsze były bardziej niezależne, kreatywne a także bardziej odpowiedzialne za swoje życie.