Obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Decyzją Parlamentu i rady UE nr 1098/2008 WE z dnia 22.X.2008 r, rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Nasz wkład w obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym:

  • Opracowanie projektu pt. Aby seniorom żyło się godnie na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych. Projekt został pozytywnie oceniony i zyskał dofinansowanie ze środków unijnych i ministerialnych w kwocie 40511,78 zł.
  • Na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Jana Kochanowskiego Prezes Stowarzyszenia Ludzi III Wieku, Pani Maria Nowicka, brała udział w pracach nad opracowaniem Obywatelskiej strategii Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
  • W X edycji Księgi Ubogich A.D. 2010 przygotowywanej na X Konwencję Ruchu przeciw Bezradności Społecznej, która odbyła się 17 października 2010 zamieszczony został referat Pani Marii Nowickiej, Prezesa Stowarzyszenie Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg pt. „Ku godnej starości”.

Zaproszenie wysłane przez
Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacja na temat obchodów
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich