Angielski

Język angielski prowadzony w naszym stowarzyszeniu ma na celu edukację językową osób starszych. Zajęcia są prowadzone w sposób dostosowany do oczekiwań i możliwości grup, z wykorzystaniem różnorodnych form aktywności i nauczania, m. in. metody „learning by doing” zakładającej praktyczne użycie języka w działaniu. Język jako narzędzie komunikacji jest przybliżany w sposób przyjazny, a zajęcia mają służyć zwiększeniu poczucia własnej wartości w kontekście językowym i większej samodzielności w poruszaniu się w świecie, w którym język angielski stał się językiem komunikacji międzynarodowej. Zajęcia mają na celu przybliżenie słownictwa i zwrotów, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu codziennym, a także podczas korzystania z różnego typu mediów, jak również wyrażeń, które mogą być przydatne w prostej komunikacji podczas wyjazdów zagranicznych czy przy spotkaniach z obcokrajowcami w swoim kraju. Jednocześnie język jako element kultury będzie prezentowany na tle wybranych informacji i ciekawostek o kulturze i stylu życia w krajach anglojęzycznych.

Angielski prowadzi mgr Joanna Jurkiewicz