Gimnastyka

Gimnastyka usprawniająca dla seniorów to zestaw odpowiednio dobranych ćwiczeń, dostosowanych do wieku i poziomu sprawności psychofizycznej oraz wydolności krążeniowo-oddechowej uczestników.

Nadrzędnym celem wykonywania ćwiczeń gimnastycznych przez osoby w starszym wieku jest poprawa sprawności ogólnej oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i niezależności podczas wykonywania czynności życia codziennego i przemieszczania się.

Podejmowanie aktywności fizycznej w każdym wieku niesie ze sobą poprawę jakości życia poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz podniesienie poczucia własnej wartości i poprawę samopoczucia.

Uczestnicy zajęć przekonali się, iż Wojciech Oczko, nadworny lekarza Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, nie kłamał mówiąc iż ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu.

W poniedziałki i środy przed południem oraz w poniedziałki i czwartki po południu zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą przekonać się o tym osobiście.

Zajęcia prowadzi fizjoterapeutka - Laura Balcer