Warsztaty kulturoznawcze

„Ja Europejczyk”

Celem zajęć jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat wspólnych korzeni europejskich, co pozwoli zobaczyć idee Unii Europejskiej w szerszym kontekście, również jako wspólnotę na płaszczyźnie kultury. Źródłem kulturoznawczych poszukiwań będą zjawiska i obiekty, które towarzyszą nam w codziennym życiu i są efektem wymiany kulturowej. Warsztaty będą motywowały uczestników do aktywnego udziału, do własnych poszukiwań. Efektem zajęć będzie zwiększenie kompetencji społecznych poprzez udział w zajęciach grupowych oraz zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez poszerzenie wiedzy i zrozumienie zjawisk z dziedziny kultury, które dotyczą nas bezpośrednio. Założenie warsztatów wiedzy o kulturze wpisuje się w koncepcje kształcenia ustawicznego, jako aktywności wpływającej pozytywnie na jakość życia człowieka.

Warsztaty kulturoznawcze prowadzi mgr Karolina Hańczaruk