10 lat istnienia Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I-szego w Poznaniu

wspia

W dniu 10.10.2014 w ramach obchodów wymienionego święta odbyła się naukowo-metodyczna konferencja p.t. Opieka nad osobami w wieku podeszłym. Aspekty medyczne, psychopedagogiczne i prawne.

Rektor uczelni pismem z dnia 06.05.2014 zaprosił nas do objęcia konferencji honorowym patronatem.

Tak zaszczytne zaproszenie w związku z obchodzonym przez Uczelnię Jubileuszem przyjęliśmy z przyjemnością czując się wielce zaszczyconymi.

Tą drogą przesyłamy na ręce Pana Rektora serdeczne życzenia dalszej pomyślnej działalności i zadowolenia z obchodzonego w tym roku święta.

Z wyrazami szacunku
Maria Nowicka

Opublikowano w Aktualności.