Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Informujemy, że Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” rozpoczyna realizację projektu konkursowego, współfinansowanego przez Miasto Poznań, pod nazwą Prowadzenie i wspieranie działalności dziennych ośrodków wsparcia: Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”. Projekt jest adresowany do mieszkańców Poznania, osób w wieku emerytalnym i będzie realizowany do 31 grudnia 2011 w Domu Seniora na […]