Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Informujemy, że Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg" rozpoczyna realizację projektu konkursowego, współfinansowanego przez Miasto Poznań, pod nazwą Prowadzenie i wspieranie działalności dziennych ośrodków wsparcia: Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”. Projekt jest adresowany do mieszkańców Poznania, osób w wieku emerytalnym i będzie realizowany do 31 grudnia 2011 w Domu Seniora na Świerczewie, przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu.

W ramach projektu zaplanowano:

zajęcia zwiększające aktywność psychofizyczną:

 • trening pamięci z elementami team-building i autoprezentacji
 • klasyczny masaż leczniczy
 • grupowa gimnastyka rehabilitacyjna i usprawniająca
 • gimnastyka wodna
 • naświetlania lampą Bioptron

działania edukacyjno-informacyjne o charakterze integracyjnym:

 • warsztaty świetlicowe
 • warsztaty kulinarne z dietetykiem
 • warsztaty plastyczne i rękodzieła
 • wykłady lekarzy specjalistów
 • kurs komputerowy
 • imprezy okolicznościowo-integracyjne
 • życie kulturalne i oświatowe
 • pikniki i wycieczki edukacyjne

Zapisy do udziału w projekcie przyjmowane są w Domu Seniora na Świerczewie
przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu, w godz.16.00 - 19.00
Informacje telefoniczne w godz.16.00 - 19.00 , tel. 061-22-34- 954

Opublikowano w Aktualności, Komunikaty.