W zdrowym ciele zdrowy duch

Informujemy, że Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” rozpoczyna realizację projektu konkursowego, współfinansowanego przez Miasto Poznań, pod nazwą W zdrowym ciele zdrowy duch. Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, osób powyżej 60. roku życia, które nie są równocześnie beneficjentami realizowanego przez stowarzyszenie projektu „Na zdrowie seniorzy” Zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2011 w Domu […]