Walne Zebranie Członków

12 marca 2014 roku o godz. 16.00 w Domu Seniora przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków wyglądał następująco: Otwarcie obrad zebrania. Sprawdzenie kworum. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. Sprawozdanie […]