Walne Zebranie Członków

12 marca 2014 roku o godz. 16.00 w Domu Seniora przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków wyglądał następująco:

 1. Otwarcie obrad zebrania.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 7. Uzupełnienie Zarządu:
  • Uchwała nr 05/136/14
 8. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia:
  • Uchwała nr 06/137/14
 9. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia:
  • Uchwała nr 07/138/14
 10. Plan działalności Stowarzyszenia na rok 2014:
  • Uchwała nr 08/139/14
 11. Skreślenie z listy członków:
  • Uchwała nr 09/140/14 – projekt
 12. Obchody 10-lecia działalności:
  • Uchwała nr 10/141/14
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Dzięki wymaganemu kworum podjęte zostało wiele ważnych uchwał.

Opublikowano w Aktualności, Komunikaty.