„Artystycznie zakręcone”

W Świerczewskim Kręgu ważne jest nie tylko wsparcie seniorów w codziennych czynnościach, ale też organizowanie im czasu wolnego. Odpowiedni dobór zajęć może przyczynić się do poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej.

W poniedziałki i środy grupa „artystycznie zakręconych” zbiera się w klubie i wyczarowują piękne i użyteczne przedmioty.

Arteterapia pomaga utrzymać sprawność manualną, jak też jest dobrym sposobem na regulację emocjonalną.

Na zdjęciach przedstawione są efekty ostatniej działalności.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Aktualności.