Virtual Data Room Trends That Are Driving the Market

Virtual data rooms allow clients to securely store and share client information across multiple organizations. They are used across many industries, including IT, finance, and healthcare. They also help to lower costs and increase efficiency in an organization. According to this report, the virtual data room market will grow at a CAGR 14.7% between 2020 […]

Ielts Writing Samples Task 2

This paper was written and submitted to our database by a pupil to assist your with your own studies. You are free to make use of it to write down your individual project, however you should reference it correctly. In addition, WordCounter exhibits you the top 10 key phrases and keyword density of the article […]

Wigilia u Premiera

W lutym 2013 r. przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej została powołana Rada Polityki Senioralnej, w celu opracowania polskiej długofalowej polityki senioralnej. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 r. Zebrani na wigilii u Premiera, przedstawiciele Rady Polityki Senioralnej, zostali poinformowani przez Pana Premiera Donalda Tuska, że ww. dokument został […]

Koalicja na rzecz Zdrowego Starzenia Się

27 lutego 2013 o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się debata pt. „Czy Polska jest gotowa na zdrową starość? Debata na temat zdrowego i bezpiecznego starzenia się w kontekście zmian demograficznych i nowych wyzwań gospodarczych”, na którą zostaliśmy zaproszeni przez Koalicję na rzecz Zdrowego Starzenia Się. Stowarzyszenie reprezentowała Pani prezes Maria Nowicka. Koalicja została powołana w 2012 roku, w związku z potrzebami związanymi z przemianami demograficznymi i wzrostem społecznych […]

Plebiscyt Kobieta Przedsiębiorcza 2012

Pani Maria Nowicka, prezes naszego Stowarzyszenia, została nominowana w tegorocznej poznańskiej edycji plebiscytu Kobieta Przedsiębiorcza 2012. Cieszymy się z tej nominacji. Uważamy, że tym samym została zauważona waga działań na rzecz aktywizacji umysłowej i fizycznej osób starszych. Zachęcamy wszystkich seniorów do wspierania tej kandydatury i głosowania przez wysłanie sms’a o treści SUPER.114 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) Głosować można do 6 marca 2013 do godz. 13.59 Więcej informacji […]

MŁODZI RUCHEM

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” rozpoczyna realizację projektu konkursowego „MŁODZI RUCHEM” współfinansowanego przez Miasto Poznań. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2012. Projekt adresowany jest do mieszkańców Poznania w wieku emerytalnym. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się do w godz.16.00 – 19.00 w Domu Seniora na Świerczewie przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu, […]