Koalicja na rzecz Zdrowego Starzenia Się

27 lutego 2013 o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się debata pt. „Czy Polska jest gotowa na zdrową starość? Debata na temat zdrowego i bezpiecznego starzenia się w kontekście zmian demograficznych i nowych wyzwań gospodarczych”, na którą zostaliśmy zaproszeni przez Koalicję na rzecz Zdrowego Starzenia Się. Stowarzyszenie reprezentowała Pani prezes Maria Nowicka. Koalicja została powołana w 2012 roku, w związku z potrzebami związanymi z przemianami demograficznymi i wzrostem społecznych oczekiwań dotyczących jakości życia osób w starszym wieku. Rosnąca liczba seniorów jest także wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia.
Zaproszeni na debatę najważniejsi przedstawiciele świata polityki, nauki i medycyny odpowiadali m.in., na takie pytania jak: W jaki sposób zmienić myślenie o ludziach starszych, aby nie byli dla systemu zdrowia jedynie kosztem? Jakie kroki powinna podjąć Polska, aby stawić czoło problemowi starzenia się społeczeństwa?

Opublikowano w Aktualności, Bez kategorii.