Na zdrowie seniorzy

Informujemy, że Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” rozpoczyna realizację projektu konkursowego, współfinansowanego przez Miasto Poznań, pod nazwą „Na zdrowie seniorzy”. Projekt adresowany jest do mieszkańców Poznania, osób powyżej 60.roku życia i będzie realizowany do 31 grudnia 2011 w Domu Seniora na Świerczewie, przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu. W ramach projektu prowadzone będą: masaże […]

Akademia Zdrowego Seniora

Informujemy, że Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” rozpoczyna realizację projektu konkursowego, współfinansowanego przez Miasto Poznań, pod nazwą „Akademia Zdrowego Seniora”. Projekt adresowany jest do mieszkańców Poznania, osób powyżej 60.roku życia i będzie realizowany do 31 grudnia 2011 w Domu Seniora na Świerczewie, przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu. W ramach projektu prowadzone będą: warsztaty […]

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”

Informujemy, że Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” rozpoczyna realizację projektu konkursowego, współfinansowanego przez Miasto Poznań, pod nazwą Prowadzenie i wspieranie działalności dziennych ośrodków wsparcia: Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”. Projekt jest adresowany do mieszkańców Poznania, osób w wieku emerytalnym i będzie realizowany do 31 grudnia 2011 w Domu Seniora na […]