Centrum Szyfrów ENIGMA

W listopadowy poranek członkowie klubu „Świerczewski Krąg“ spotkali się na Placu Mickiewicza z przewodniczką panią Justyną i historią Poznania.

Po spacerze wokół placu skierowali się do głównego celu spotkania czyli Centrum Szyfrów ENIGMA.

Główną misją Centrum Szyfrów ENIGMA (CSE)  jest budowanie powszechnej świadomości, że historia złamania kodu Enigmy zaczęła się właśnie w Poznaniu, a za złamanie kodu odpowiadają genialni – polscy matematycy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Centrum Szyfrów ENIGMA nawiązuje do istoty Enigmy – tajemnicy szyfrowania i kodowania. Podkreśla potęgę umysłu, wagę matematyki i informatyki, także we współczesnym świecie akcentując tym samym szczególny charakter Centrum Szyfrów ENIGMA.

Odwiedzający muzeum seniorzy mogli podjąć „wyzwanie dla umysłu” i wziąć udział w kursie szyfrowania i łamania zakodowanych wiadomości. Poznać najciekawsze metody stosowane od starożytności aż po XX wiek. Mogliśmy zmierzyć się z łamigłówkami, zagadkami i szyframi. Była to niezwykła, intelektualna i angażująca zabawa o różnym stopniu trudności.

Były nie tylko szyfry, ale także stanowisko z kodem Morse’a. Dziś to już nieco zapomniany środek komunikacji, ale kiedyś wielu ludzi umiało go sprawnie używać, np. harcerze. Na tym stanowisku seniorzy mogli się sprawdzić w nadawaniu i odbieraniu komunikatu kodem Morse’a.

W drugiej części ekspozycji można było zapoznać się z pogłębioną historią wojenną Enigmy, a także historią świata cyfrowego od lat wojny aż do współczesności.

Wizyta w Centrum Szyfrów ENIGMA była ekscytującą rozrywką dla umysłu oraz wyjątkowym, odkrywczym i wartościowym doświadczeniem dla wszystkich.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Aktualności.