Informacja o zajęciach w Świerczewskim Kręgu w 2022r.

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

w ramach realizacji w 2022 r. zadania publicznego pod nazwą:       

Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów – Dom Seniora „Świerczewski Krąg” – 2022 r.

serdecznie zaprasza osoby po 60. roku życia –  mieszkańców Poznania

na zajęcia prowadzone w Klubie  przy ul. Grabowej  22B:

□  gimnastyka ogólnorozwojowa, usprawniająca

□  gimnastyka usprawniająca na basenie

□  dietetyka – nowoczesna edukacja i coaching żywieniowy dla seniorów

□  światłoterapia – naświetlania lampą Bioptron

□  trening pamięci – warsztaty

□  terapia manualna – rękodzieło – warsztaty

□  zajęcia świetlicowe w tym spotkania okolicznościowo-integracyjne, koncerty

□  terapia tańcem, ruchem, muzyką

□  wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie

□  wycieczka  edukacyjno – poznawcza

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15-18

Prezes  Stowarzyszenia

Łucja Firlej

Szczegółowe informacje w klubie i pod nr tel.  61 22 34 954 oraz 691 522 988, w godz. 15-18 

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Info.