IV Dni Organizacji Pozarządowych

W dniu 14 września 2013 na reprezentacyjnym miejskim placu w Poznaniu – Placu Wolności, odbyło się już po raz czwarty wielkie spotkanie różnych organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”, biorąc udział w tym spotkaniu, zaświadczyło o swoim zaangażowaniu w budowanie lepszej jakości życia ludzi starszych, ich aktywizację i dobry wizerunek. Proponujemy edukację o starości i do starości. Celem strategicznym tej edukacji jest zarówno poprawienie jakości życia i godnego starzenia się jak i zagospodarowanie potencjału osób starszych. Na naszym stoisku pokazywaliśmy między innymi różne wyroby rękodzieła artystycznego wykonane przez seniorów, zaświadczając w ten sposób o naszej znacznej i pozytywnej wartości i zadając kłam negatywnym, krzywdzącym stereotypom, które niestety ciągle są obecne w społeczeństwie.

Opublikowano w Aktualności.