Przerwa wakacyjna

Przerwa wakacyjna w klubie: od 17.07. do 16.08.2023. Powrót do zajęć 17.08.2023 (czwartek).

Miłego wypoczynku!

Lato

Ach! jak go­rą­co! Nie­bo bez chmu­ry,
Żar pod sto­pa­mi, żar zie­je z góry,
Czło­wiek dzień cały jak­by w ukro­pie,
Rad­by się scho­wał choć­by w ko­no­pie.

Z dala, od ła­nów, brzęk ja­kiś pły­nie:
Ach! to psze­nicz­kę ko­szą w do­li­nie!
A z brzę­kiem sier­pów i świ­stem kosy,
Piosn­ka żni­wia­rzy dzwo­ni w nie­bio­sy.

Nie­raz się py­tam, jak w ta­kim ża­rze,
Mogą wy­trzy­mać bied­ni żni­wia­rze?
Choć pot im spły­wa po ca­łym cie­le,
Jesz­cze śpie­wa­ją jak na we­se­le!

Ja, gdy nad książ­ką tro­chę po­ślę­czę,
To wnet się spo­cę, znu­dzę i zmę­czę,
A oni za­wsze rzeź­wi jak pta­cy,
Z piosn­ką na ustach wsta­ją do pra­cy.

Czyż­by ich z in­nej zle­pio­no gli­ny?
Co też ja plo­tę, Boże je­dy­ny!
Sko­czę tam do nich! Da­lej więc w dro­gę,
I choć im snop­ki wią­zać po­mo­gę!

                     Autor: Władysław Bełza

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Info.