SENIORIBUS OPTIME MERITIS

Mamy zaszczyt ogłosić, że tegoroczną laureatką nagrody SENIORIBUS OPTIME MERITIS- NAJLEPSZY  PRZYJACEL SENIORA została pani Maria Nowicka założycielka i pierwsza prezes Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”.

W imieniu wszystkich członkiń i członków stowarzyszenia składamy pani Marii serdeczne gratulacje.

Laureatem nagrody przyznawanej przez Miejską Radę Seniorów może zostać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów.

Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest nie częściej niż raz w roku. Laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów (konkretnej osoby lub osób) bądź przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną.

Laureatka nagrody otrzyma statuetkę Starego Marycha – miniaturę rzeźby Roberta Sobocińskiego. Stary Marych to literacka postać, która, przez wiele lat gawędząc w programie regionalnej rozgłośni Polskiego Radia poznańską gwarą, zdobyła sobie taką popularność, że uwieczniono ją w postaci rzeźby stojącej u zbiegu ulic Strzeleckiej i Półwiejskiej

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Aktualności.