Spacer po Poznaniu

W czwartek 17 czerwca 2021 w towarzystwie przewodniczki turystycznej-pani Justyny wybrałyśmy się na spacer po Poznaniu. Tematem spaceru były początki państwa polskiego i historii Poznania.

Na początku spaceru zwiedziłyśmy Poznańską Bazylikę Archikatedralną, położoną na wyspie zwanej Ostrów Tumski w Poznaniu, otoczoną korytem Warty i Cybiny i sięgającą samych początków chrześcijaństwa w Polsce, II połowy X wieku.

Na miejscu obecnej katedry gotyckiej, zbudowano w roku 968 pierwszy kościół katedralny p.w. św. Piotra. Posiadała atrium, w którym odkryto relikty płyty z zaprawy wapiennej, tzw. misy chrzcielnej i krypty grobowe, identyfikowane przez badaczy jako prawdopodobne groby monarsze: księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego

Po zniszczeniu preromańskiej świątyni (w latach 1034-1038), powstaje nowy kościół katedralny, murowany z kostki granitowej, z detalem architektonicznym z piaskowca i granitu, pokrywający się w znacznej mierze z fundamentami pierwszej katedry.

Katedra romańska, przebudowana w XIII wieku, zastąpiona została gotycką, wzniesioną w XIV i XV wieku. Była to budowla okazała, niestety strawił ją pożar w roku 1622, zostawiając nagie mury świątyni z przepalonymi sklepieniami.

Po pożarze w roku 1772 katedra otrzymała nowy wystrój wnętrza i elewację w stylu neoklasycznym, dzieło architekta Efraima Schroegera, przebudowaną następnie przez Solariego w końcu XVIII wieku i tak przetrwała do drugiej wojny światowej.

Ostatni pożar katedry 15 lutego 1945 roku 22, powstały podczas prowadzonych walk o Ostrów Tumski zniszczył ją w 65%. Ocalał jedynie wieniec kaplic, częściowo uszkodzonych. Zniszczenie świątyni i podjęte prace przy odbudowie katedry odsłoniły jej gotycki elementy, co przemówiło za tym, by podjąć szczęśliwą decyzję regotyzacji katedry.

Najstarsza w Polsce katedra jest milenijnym pomnikiem kultury chrześcijańskiej, nazwana przez papieża Jana XXIII w dokumencie podnoszącym ją do godności Bazyliki Mniejszej – „Ozdobą Poznania”. 

Stojąca naprzeciw kościoła Najświętszej Marii Panny psałteria jest pamiątką po niezwykle bogatym życiu muzycznym, które toczyło się przez wieki w poznańskiej katedrze.
Biskup Jan Lubrański ufundował przy katedrze w 1512 r. kolegium psałterzystów. Była to grupa dwunastu kapłanów zobowiązanych do śpiewania codziennie wotywy (mszy wotywnej) o św. Krzyżu.

Rezerwat Archeologiczny Genius loci (łac. duch opiekuńczy miejsca) na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jest miejscem, w którym prezentowane są relikty umocnień wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego. Prezentowany w Rezerwacie przekrój zbudowanych pod koniec X wieku fortyfikacji grodowych, pozwala doświadczyć ich wielkości i poznać myśl inżynieryjną towarzyszącą twórcom średniowiecznej architektury obronnej. W obiekcie można również obejrzeć pozostałości inwestycji fortyfikacyjnej z XVI w. – murów zbudowanych z inicjatywy wielkiego mecenasa kultury – biskupa Jana Lubrańskiego.   

W „Genius Loci” połączono tradycję z nowoczesną technologią. Zwiedzający mają szansę obejrzeć w sali kinowej film wykonany w technologii 3D, a także podziwiać oryginalne relikty monumentalnych wałów sprzed tysiąca lat. Jeszcze lepszemu zrozumieniu funkcjonowania systemu fortyfikacyjnego pomoże obraz holograficzny i multimedialne kioski.

Brama Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu zlokalizowana jest w najstarszej części miasta, nad rzeką Cybiną, w sąsiedztwie katedralnej wyspy. Brama obejmuje specjalnie zaprojektowany kompleks obiektów – modernistyczny budynek główny i zrewitalizowaną Śluzę Katedralną, która jest pozostałością umocnień na Ostrowie zachowaną z czasów pruskiego panowania. Łączy je przerzucona nad rzeką kładka. Budynek główny przecina charakterystyczna szczelina, która wskazuje najstarszą w Polsce katedrę.

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu ma znaczenie fundamentalne, bowiem hisotria tego miejsca jest istotna w sposób szczególny dla całej Polski, to tutaj wznosił się najpotężniejszy gród księcia Mieszka I – pierwszego historycznego władcy Polski i to właśnie to miejsce jest związane z początkiem polskiej państwowości. W nowym budynku prezentowana jest historia Ostrowa i okolicznych grodów wczesnopiastowskich. Istnieje tu kilka sal mówiących o innych aspektach bądź momentach historycznych. Jest Sala Woda o Chrzcie Polski, jest Sala Złoto o katedrze i biskupstwie czy Sala Witraż o trudnym wieku XX.

Brama Poznania została jednym z 7 Nowych Cudów Polski 2014 ogłoszonych przez National Geographic.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Aktualności.