Spotkanie z MOPR

W czwartek 29.02.2024 o godz. 14:00, w siedzibie klubu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami MOPR –u.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych działań jest umożliwienie mieszkańcom Miasta Poznania przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Oferuje wsparcie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych  potrzeb i zasobów oraz usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi. Zajmuje się również sprawami z zakresu potwierdzania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczeniami niepieniężnymi i pieniężnymi.

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano w Info.