Spotkanie z przedstawicielką MOPR-u.

W ostatni czwartek w Świerczewskim Kręgu odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielką MOPR-u.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom osób niepełnosprawnych podejmuje różne działania na ich rzecz. Z jednej strony wspiera indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, pomaga w likwidacji barier oraz  stwarza warunki i możliwości do rozwijania różnych form aktywności.

Osobom niepełnosprawnym  oferuje wsparcie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych  potrzeb i zasobów, pomoc dzienną i całodobową, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczenia niepieniężne i pieniężne w tym  przewidziane dla Nich dofinansowania m.in. ze środków PFRON.

Opublikowano w Aktualności.