Walne zebranie członków stowarzyszenia

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Ogłaszam – zawiadamiam, że w dniu 18.05.2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” przy ul. Grabowej 22B

odbędzie się

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Celem zebrania jest:

  • przedłożenie przez Zarząd i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017 r,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017r,
  • przyjęcie planu pracy na 2018r,

Przypominamy, że:

  1. Zgodnie z § 16 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia, w wyjątkowych przypadkach członek, który z bardzo ważnych powodów nie może być obecny na Walnym
    Zebraniu, może ustanowić inną osobę swoim pełnoprawnym pełnomocnikiem,
  2. Zgodnie z § 16 p. 3 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku kworum dopuszcza się zarządzenie 30 minutowej przerwy w obradach, wznowienie obrad po przerwie i realizację całego porządku obrad niezależnie od ilości obecnych członków.

Serdecznie zapraszamy!
Za Zarząd
Łucja Firlej

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 16-17.05.2018r w godz. 15-18 w sekretariacie Stowarzyszenia.

Opublikowano w Aktualności.