Zamiast fiskusowi daj seniorowi

Zapraszamy Państwa do wsparcia naszych działań 1,5% swojego podatku

Prowadzony przez Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” Dom Seniora na Świerczewie, daje ludziom starszym możliwość podnoszenia kompetencji i zdobywania wiedzy, pomaga realizować zainteresowania i pasje, nawiązywać nowe znajomości, przyjaźnie, daje szanse na integrację pokoleniową i międzypokoleniową.

Aktywność seniorów, wspomagana przez nasze stowarzyszenie, podtrzymuje ich mobilność, sprawność, generuje poczucie dobrostanu psychicznego, pełni funkcję kompensacyjną w sytuacji utraty ważnych ról społecznych, edukacyjną, adaptacyjną i integracyjną. W osiąganiu lepszej jakości psychofizycznej wspomagają seniorów specjaliści prowadzący zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Wiemy jak efektywnie pomagać seniorom. Cieszy nas, że chętnie uczestniczą w naszych działaniach. Jednakże skuteczna pomoc wymaga pewnych nakładów finansowych związanych przede wszystkim z kosztami uzupełniania wyposażenia oraz eksploatacji pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

Jesteśmy, otwarci na wszelką pomoc. Będziemy wdzięczni za sfinansowanie konkretnych zakupów, materialne dary lub bezpośrednie wpłaty na konto.

Naszych Patronów, Sponsorów i Darczyńców, ludzi wspierających wysiłki na rzecz promowania godnej i dobrej starości, honorujemy specjalnymi dyplomami. Ich logo umieszczamy na poczesnym miejscu w siedzibie placówki, na naszej stronie internetowej, na wydawnictwach stowarzyszenia oraz banerze, który eksponujemy przy okazji udziału w festiwalach, pokazach i festynach.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia Ludzi III Wieku
„Świerczewski Krąg”

Nasze dane:

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”
KRS: 0000213920
NIP: 783-159-33-54

Konto: 57 1020 4027 0000 1902 0341 8407

Opublikowano w Info.