Zapal znicz pamięci

W tym roku członkowie Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”, w ramach akcji „Zapal znicz pamięci”, złożyli hołd ofiarom niemieckich zbrodni. Odwiedzili muzeum martyrologiczne w Żabikowie koło Poznania.

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” od ponad 19 lat prowadzi Dzienny Dom Seniora przy ul. Grabowej 22b w Poznaniu. Swoją misję aktywacji ludzi starszych i solidarności międzypokoleniowej pełni pod hasłem: „Aby seniorom żyło się lepiej”.

Seniorki pod przewodnictwem Łucji Firlej – Prezes Stowarzyszenia – złożyły kwiaty i zapaliły znicze w miejscu niemieckiego obozu karno-śledczego założonego w kwietniu 1943 r. Oficjalnie było to Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy Poznań – Junikowo. Warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych. Więzienie Policji Bezpieczeństwa było przejściowym miejscem odosobnienia, do którego kierowano osoby oskarżane przez Niemców o działalność konspiracyjną. Obóz w Żabikowie był obozem przejściowym, skąd deportowano więźniów do obozów koncentracyjnych, sporadycznie zwalniano. Z Żabikowa odeszło 28 transportów z więźniami. Pierwszy transport skierowano do KL Auschwitz, a następnie do Gross-Rossen, Mauthausen, Sachsenhausen, Ravensbrück.

      Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Aktualności.