Wywiad w kobieta50plus.pl z Panią Marią Nowicką

Tematem wywiadu jest przystąpienie Naszego Stowarzyszenia do nieformalnego związku 25. organizacji pozarządowych pracujących dla ludzi starszych i tworzących Forum 50+. Był to kolejny krok do poszerzenia zasięgu Naszej działalności na obszar całej Polski. Wywiad w kobieta50plus.pl

Powstanie Miejskiej Rady Seniorów

Wnioski płynące z kilkuletniej pracy w Stowarzyszeniu spowodowały powołanie w dniu 25.10.2007 r. Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Jako jednej z pierwszych, zapoczątkowując ich powstawanie w całej Polsce. Miejska Rada Seniorów – ciało o funkcji konsultacyjnej, opiniującej i inicjatywnej zyskała w ten sposób prawo bezpośredniego kontaktu z władzami Gminy. Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/228/V/2007 z […]