Wywiad w kobieta50plus.pl z Panią Marią Nowicką

Tematem wywiadu jest przystąpienie Naszego Stowarzyszenia do nieformalnego związku 25. organizacji pozarządowych pracujących dla ludzi starszych i tworzących Forum 50+. Był to kolejny krok do poszerzenia zasięgu Naszej działalności na obszar całej Polski.

Wywiad w kobieta50plus.pl

Opublikowano w Aktualności, Media.