Powstanie Miejskiej Rady Seniorów

Wnioski płynące z kilkuletniej pracy w Stowarzyszeniu spowodowały powołanie w dniu 25.10.2007 r. Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Jako jednej z pierwszych, zapoczątkowując ich powstawanie w całej Polsce. Miejska Rada Seniorów – ciało o funkcji konsultacyjnej, opiniującej i inicjatywnej zyskała w ten sposób prawo bezpośredniego kontaktu z władzami Gminy.

Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/228/V/2007 z dnia 25 października 2007 roku w/s powołania Miejskiej Rady Seniorów

Opublikowano w Aktualności.