Forum Dialogu Obywatelskiego w MIPS

W dniu 25 czerwca 2015 na zaproszenie MPiPS i Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się Forum Dialogu Obywatelskiego w MIPS. Poprzez wygłoszone referaty uczestnicy spotkania zapoznani zostali szczegółowo z istotą dialogu obywatelskiego i społecznego oraz ich roli w procesie integracji europejskiej i w dialogu obywatelskiego rozwoju demokracji uczestniczącej. Rada Dialogu Pożytku Publicznego w uchwale nr 124 w dniu 5 maja 2015 roku wniosła o podjęcie szerokiej debaty co do możliwych rozwiązań prawno-organizacyjnych szeroko rozumianego dialogu społeczno-obywatelskiego proponując utworzenie nowej platformy w oparciu o 3 filary:
- projektowana Rada nowej platformy w oparciu Dialogu Społecznego
- Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
- Rada Działalności Pożytku Społecznego

Maria Nowicka
członek Rady Polityki Senioralnej

Opublikowano w Aktualności.