Piknik w Powidzu

W dniu 5 czerwca 2015 r zorganizowany został piknik w Powidzu nadleśnictwo Gniezno. Szkółka, która znajduje się na tym terenie zajmuje się produkcją sadzonek, przechowywaniem nasion drzew, pielęgnacją i ochroną upraw leśnych oraz drzewostanów.

Odnowienia lasu oraz zalesianie nowych terenów wymaga dużej ilości sadzonek i ogromnego zaangażowania leśników. Dzięki ich pracy uzyskuje się materiał sadzeniowy najwyższej jakości. Mieliśmy okazję dzięki Panu leśniczemu zobaczyć jak wyglądają młode sadzonki: dębu, czarnej sosny, modrzewia, brzozy, który objaśnił nam proces wysiewu nasion aż do momentu, kiedy rośliny będą już gotowe do nasadzeń. I tak na przykładzie dębu zebranych z niego żołędzi następuje selekcja materiału do założenia nowej plantacji. Baza nasienna nadleśnictwa w pełni pokrywa zapotrzebowanie na podstawowe gatunki lasotwórcze.

Podstawowym zadaniem leśników jest ochrona lasów jako dobra nas wszystkich. Do naturalnych zagrożeń należą owadzie szkodniki, zwierzyna płowa, gwałtowne zjawiska pogodowe jak również bezmyślne poczynania ludzi, którzy zaśmiecają tereny leśne, zdarzają się również pożary lasu.
Dzięki oddanej pracy leśników las jest dobrem ogólnonarodowym, nie tylko dla miłośników przyrody i wypoczynku ale ostoją dla zwierząt, ptactwa, daje możliwość życia i zatrudnienia ludziom biednym poprzez zbieranie np. grzybów, jagód czy też opału na zimę.

Na zakończenie naszego pikniku mieliśmy kiełbaski z grilla oraz drożdżówki, jak zwykle przy pięknej pogodzie wyruszyliśmy w drogę powrotną zadowoleni z tak sympatycznie spędzonego czasu.

Opublikowano w Aktualności.