Ogłoszenie

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 24.04.2020r

Informujemy, że odwołane Walne Zebranie Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” odbędzie się w dniu 12.05.2020r o godz. 17.00                w trybie on-line poprzez aplikację ZOOM.

Celem zebrania jest:

– przedłożenie przez Zarząd  i zatwierdzenie sprawozdania

  finansowego i merytorycznego za 2019,

– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r,

– przyjęcie planu pracy na 2020r,

– ze względu na panującą pandemię COVID-19 z porządku obrad usunięto zapis przeprowadzeniu wyborów nowego zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a wprowadza się zapis-

– podjęcie uchwały o przedłużeniu kadencji obecnego zarządu i obecnej komisji rewizyjnej maksymalnie o 1 rok.

Szczegółowe informacje w jaki sposób podłączyć się przez Internet z aplikacją ZOOM znajdują się na naszej stronie internetowej i na FB (w razie potrzeby proszę kontaktować się telefonicznie z Ewą J.)

Przypominamy, że:

1.  zgodnie z § 16 pkt 4 Statutu  Stowarzyszenia, w wyjątkowych przypadkach

    członek, który z bardzo ważnych powodów nie może być obecny na Walnym

    Zebraniu, może ustanowić inną osobę swoim pełnoprawnym pełnomocnikiem, 2. zgodnie z § 16 p. 3 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku kworum dopuszcza się zarządzenie 30 minutowej  przerwy w obradach, wznowienie obrad po przerwie i realizację całego porządku obrad niezależnie od ilości obecnych członków.

Serdecznie zapraszamy!                                                                  Zarząd

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu na stronie Stowarzyszenia w dniu 11.05.2020r.

  Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Info.