Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” pracuje

Pomimo wielu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID 19 wywołaną korona-wirusem SARS COV-2, członkowie stowarzyszenia cały czas pracują.

Idą z duchem czasu, uczą się nowych technologii, obsługi komputera czy smart-fonu.

Dzięki platformie ZOOM trwają zajęcia z panią psycholog czyli warsztaty usprawniające funkcje poznawcze  tzw. trening pamięci, gimnastyka,  profilaktyka żywieniowa z panią dietetyczką oraz niektóre zajęcia świetlicowe.

Zarząd stowarzyszenia także wykonuje swoje statutowe zadania. Wczoraj tj. 12.05. 2020 odbyło się, na platformie ZOOM walne zebranie członków, na którym między innymi podsumowano działalność stowarzyszenia w 2019 roku.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Aktualności.