PODZIĘKOWANIE

Zarząd Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

składa serdeczne podziękowanie wszystkim,

którzy przekazali nam 1% podatku dochodowego za 2020 rok.

Z pozyskanych środków w całości będą realizowane

zadania na rzecz seniorów – członków Stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za ten gest dobroci.

Opublikowano w Info.